Regneark til energiafgifterne

Regnearket til at beregne afgifter på energiforbruget i væksthusgartnerierne er nu blevet opdateret med satserne for 2022.

Dansk Gartneri har i samarbejde med HortiAdvice udviklet et regneark, der på enkel vis giver svar på, hvor meget væksthusgartnerier netto skal betale i afgifter på deres energiforbrug. Regnearket kan benyttes af nettoafregnere, der indbetaler afgifter direkte til SKAT, såvel som bruttoafregnere, der anmoder SKAT om tilbageførelse af afgifter betalt over energifakturaen. Regnearket gør det muligt at beregne energiafgifter og CO2-afgifter på såvel elforbrug som brændselsforbrug (dog ikke fjernvarme) samt at holde regnskab med anvendelsen af virksomhedens bundfradrag i CO2-afgifterne.

Regnearket opdateres hvert år i januar med de indekserede afgiftssatser og er netop blevet opdateret med satserne for 2022.

Regnearket er et tilbud til gartnerierne med hjælp til afgiftsberegningen. Dansk Gartneri/HortiAdvice påtager sig ikke noget ansvar for forkert brug af regnearket eller for eventuelle fejl deri.

Energi
Regneark
Publikationer