Små ændringer i gaspriserne fra første til andet halvår af 2017

Gaspriserne for alle forbrugere, erhverv såvel om husholdninger, ændrede sig meget lidt fra første til andet halvår af 2017. Det viser en ny, opdateret gasprisstatistik fra Energistyrelsen.

Til trods for en lille stigning i gasspotprisen fra første halvår til andet halvår på knap 0,1 kr./Nm3 oplevede husholdningerne gennemsnitligt et lille fald på knap 0,1 kr./Nm3 i gasprisen, mens den gennemsnitlige gaspris for erhvervene under et var omtrent uændret. Dog oplevede de mindste erhvervsforbrugere ligesom husholdningerne et prisfald. Samlet set var der således tale om beskedne gasprisændringer i perioden.

Den pris, som erhverv og husholdninger betaler (eksklusive afgifter samt distributions- og transmissionstariffer), er generelt lidt højere end spotprisen for naturgas. Forskellen er størst for husholdninger, hvor de mindste forbrugere gennemsnitligt betaler 0,6 kr./Nm3 mere end spotprisen, mens husholdninger med det største forbrug betaler 0,3 kr./Nm3 mere end spotprisen. For erhverv er forskellen noget mindre. De mindste erhvervsforbrugere betaler gennemsnitligt 0,4 kr./Nm3 mere end spotprisen, mens de største erhvervskunder betaler 0,1 kr./Nm3 mere.

Energi