Stigning i elprisen for erhvervskunder i første halvår af 2018

Erhvervsforbrugernes rene elpriser (eksklusiv transport, afgifter m.v.) steg for alle forbrugsintervaller fra andet halvår af 2017 til første halvår af 2018. Det viser Energistyrelsens opdaterede statistik over elpriserne for erhverv.

Første halvår af 2018 har været præget af stigende gennemsnitspriser for alle erhvervsforbrugere. De mindste erhvervsforbrugere betaler cirka 1,6 øre/kWh mere end i andet halvår af 2017, mens de største erhvervsforbrugere betaler 4,6 øre/kWh mere.

Denne stigning følger omtrent stigningen i spotprisen for el, der steg med ca. 3,6 øre/kWh i samme periode til gennemsnitligt 28,6 øre/kWh.

Den pris, som erhvervsforbrugerne betaler, er for de små og mellemstore forbrugere generelt noget højere end spotprisen, mens den for de store erhvervsforbrugere er omtrent på niveau med spotprisen.
Energi