Stigning i gaspriserne i første halvår af 2018

Gaspriserne for alle forbrugere – erhverv såvel som husholdninger – steg fra andet halvår af 2017 til første halvår af 2018. Det viser en ny, opdateret gasprisstatistik fra Energistyrelsen.

Den gennemsnitlige gaspris for erhverv og husholdninger fulgte udviklingen i gasspotprisen. Gasspotprisen steg med 0,38 kr./Nm3 fra andet halvår af 2017 til første halvår af 2018 , mens husholdningerne og erhvervsforbrugerne til sammenligning gennemsnitligt oplevede en stigning på henholdsvis 0,19 kr./Nm3 og 0,27 kr./Nm3.

Den pris, som erhverv og husholdninger betaler, er generelt lidt højere end spotprisen for naturgas, men med forskelle på tværs af forbrugsbånd for erhvervskunderne. De mindste erhvervskunder betalte gennemsnitligt 0,31 kr./Nm3 mere end spotprisen, mens de største erhvervskunder betalte 0,06 kr./Nm3 mindre end spotprisen. For husholdninger er billedet, at de i gennemsnit betalte 0,34 kr./Nm3 mere end spotprisen.

Energi