Støtte til ansøgning om godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler

Puljen om tilskud til udbredelse af basisstoffer og lavrisikostoffer er åben for ansøgninger nu.

Der er i 2017 afsat 1,8 mio. kroner til støtte af ansøgninger, der opfylder målsætningen om at øge udbuddet af alternative plantebeskyttelsesmidler, der har en bedre sundheds- og miljøprofil end traditionelle syntetiske midler. Det er ligeledes muligt at ansøge om tilskud til udarbejdelse af ansøgninger om basisstoffer, samt til tilskud til gebyrbetaling for godkendelse af lavrisiko- og mikrobiologiske sprøjtemidler.

Ansøgningsfristen er den 19. november 2017. Ordningen forventes at være lukket for ansøgning i 2018 men åbner igen i 2019. Hvis der ansøges nu, kan pengene bruges i 2018 selvfølgelig.

Alle der ønsker at opnå en godkendelse af et alternativt plantebeskyttelsesmiddel kan søge om tilskud. Det er muligt at få tilskud på indtil 60 % af de tilskudsberettigede udgifter. Tilskudsprocenten kan hæves med op til 20 % til små- og mellemstore virksomheder.

Virksomheder kan også søge om tilskud til udredningsarbejde til Miljøstyrelsens ansøgninger om godkendelse af basisstoffer. Der kan gives tilskud på indtil 100 % af udgifterne til dette udredningsarbejde.

Virksomheder, der har indsendt ansøgning til Miljøstyrelsen om godkendelse af et lavrisikoprodukt eller et mikrobiologisk sprøjtemiddel, kan søge om tilskud til gebyret, der er betalt for Miljøstyrelsens behandling af godkendelsesansøgningen. Der kan gives tilskud på indtil 50% af det betalte gebyr.

Det er muligt at opnå tilskud til projekter, som har et eller flere af disse hovedformål:

  • Fremskaffelse af krævede data (f.eks. restkoncentrationsundersøgelser eller effektivitetsforsøg i Nordzonen) enten hos ansøger eller hos eksterne forsøgsudbydere.
  • Erhvervelse af databeskyttede data.
  • Udgifter til ekstern konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af godkendelsesansøgninger og fremskaffelse af data til disse.
  • Fremme af øvrige tiltag vedrørende indsendelse af ansøgninger om godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler.
  • Udarbejdelse af dossier og ansøgning om optagelse af et stof på EUs basisstofliste.
  • Delvis refusion af godkendelsesgebyret til Miljøstyrelsen i forbindelse med godkendelse af lavrisikomidler, herunder mikrobiologiske midler
Pesticider
Tilskudsordninger
Investering og finansiering
Miljø