Temamøde: Kender du dine fjender?

Med den nye plantesundhedsforordning, der træder i kraft den 14. december 2019 med nyt plantepas, skærpes opmærksomheden på sygdomme, skadedyr og egenkontrol.

Producenter og forhandlere får øget ansvar for ikke at indføre og sprede planteskadegørere, og der bliver stillet krav om kompetencer (kendskab til skadevolderne) og aktiviteter.

Det ønsker vi at sætte fokus på og inviterer derfor branchen til

Temamøde: Kender du dine fjender?
onsdag den 11. december kl. 12.30-15.00 hos
DLG, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV

Program:

  • Velkomst v/ Lene Christensen, HortiAdvice
  • Hvilke krav er der i GLOBALG.A.P. og MPS angående skadevoldere? v/ Anne Krogh Larsen, HortiAdvice
  • Hvad siger lovteksten? v/ Anne Fabricius, Dansk Gartneri
  • Regulerbare skadevoldere og beskyttet zone v/ Lene Christensen, HortiAdvice
  • Ikke-regulerbare skadevoldere og karantæneskadevoldere, herunder anmeldepligt v/ Lene Christensen, HortiAdvice
  • Landbrugsstyrelsens faktablade – hvordan? v/ Lene Christensen, HortiAdvice
  • Kompetencer og uddannelse v/ Anne Fabricius, Dansk Gartneri
  • Afrunding v/ Lene Christensen, HortiAdvice

Prisen for deltagelse inkl. kaffe og kage (ekskl. moms) er 350 kr. per person. Ved flere deltagere fra samme gartneri er prisen for efterfølgende deltagere 275 kr. pr. person.

Tilmelding skal ske til Tine Andsager Jensen via e-mail til taj@hortiadvice.dk eller på telefon 8740 6602 senest fredag den 6. december 2019.

EU
Lovgivning
Plantesundhed