Foto: Colourbox

Tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte til anlæg

Energistyrelsen starter nu processen med tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte til decentrale anlæg. Der udsendes som det første skridt i sagen forslag til afgørelser om tilbagebetaling af støtte til de berørte gartnerier i dag.

Dansk Gartneri har tidligere informeret om, at størstedelen af de decentrale industrielle kraftvarmeanlæg, som i perioden 2013-2016 har modtaget støtte til produktion af el (grundbeløb 3), er blevet overkompenseret efter EU’s statsstøtteregler med den konsekvens, at den udbetalte støtte skal tilbagebetales.

Energistyrelsen udsender derfor i dag udkast til afgørelser om overkompensation til de virksomheder, herunder gartnerier, der via deres decentrale gasanlæg har modtaget grundbeløb 3-støtte.

Virksomhederne vil få en frist på fire uger til at komme med kommentarer til udkastet til afgørelse. Derefter vil Energistyrelsen udarbejde en endelig afgørelse med opgørelse af den overkompensation, der skal tilbagebetales. I afgørelsen vil der blive fastsat en tilbagebetalingsfrist på fire uger. Er støtten ikke blevet tilbagebetalt inden fristen, vil Energistyrelsen sende en rykker ud. Her vil der på ny være fire ugers frist. Er tilbagebetalingen ikke modtaget på dette tidspunkt, vil kravet blive oversendt til SKATs inddrivelsesmyndighed, som vil tage sig af den videre proces.

Et muligt retsligt efterspil
Dansk Gartneri og andre involverede brancheforeninger har gennem hele forløbet været meget skeptiske over for Energistyrelsens sagsbehandling i denne sag. Flere virksomheder har endvidere udtrykt ønske om at få domstolenes vurdering af tilbagebetalingskravene ved anlæggelse af en retssag. Foreningen Danske Kraftvarmeværker afholdt derfor den 25. september 2018 et informationsmøde blandt virksomhederne, hvor det hidtidige forløb i sagerne blev gennemgået, og hvad der kan forventes at ske fremadrettet. På informationsmødet blev der samtidig informeret om muligheden for at gå videre med sagen via et søgsmål mod Energistyrelsen.

Dansk Gartneri stiller sig naturligvis til rådighed for koordinering, rådgivning og videreformidling af vores viden om sagen, i fald nogle af vores medlemsvirksomheder måtte ønske at bakke op om et søgsmål i denne sag.
Energi
Støtteordning