Tilbagebetaling af grundbeløb 3-støtte

Energistyrelsen har nu konstateret, at ca. 95 pct. af støtten til IKV-anlæg (grundbeløb 3) i perioden 2013-2016 har udgjort overkompensation og dermed står til at skulle tilbagebetales.

Energistyrelsen har gennem længere tid undersøgt, om der i perioden 2013-2016 er sket overkompensation efter EU’s statsstøtteregler ved udbetalingen af støtte til IKV-anlæg (grundbeløb 3), der fandt sted ved årsskiftet 2016/2017. Som det første skridt i behandlingen af sagen blev Energinet.dk af Energistyrelsen i september 2017 instrueret om at sætte den månedlige udbetaling af støtte til IKV-anlæggene i bero. Energistyrelsen har nu konstateret, at ca. 95 pct. af den udbetalte støtte for årene 2013-2016 har oversteget støttemodtagernes ekstraomkostninger ved produktionen af el og dermed har udgjort overkompensation. Energistyrelsen vil nu påbegynde arbejdet med at kræve den del af den udbetalte støtte, som udgør overkompensation, tilbagebetalt, ligesom de fremadrettede tilskudsbetalinger bortfalder.

Dansk Gartneri har bedt om og fået et møde med Energistyrelsen for at få uddybet Energistyrelsens bevæggrunde for at træffe sin beslutning om tilbagebetaling og for at forhøre os om den videre proces med tilbagebetaling af den del af støtten, der udgør overkompensation. Dansk Gartneri har endvidere taget initiativ til at få iværksat en indledende juridisk vurdering af sagen for at få klarhed over, hvilke muligheder der er for at indlede eventuelle juridiske tiltag mod Energistyrelsens beslutning og de tiltag med relation til tilbagebetalingen, som styrelsen måtte nå frem til.

 

Energi
Støtteordning