Tilskud til investeringer i miljøteknologi

Landbrugsstyrelsen har offentliggjort ansøgningsmaterialet til miljøteknologiordningen for gartnerier, som genåbner den 3. august 2018. Her kan du se, hvad det er muligt at søge om tilskud til i 2018.

Med miljøteknologiordningen kan du søge om tilskud til at investere i en række nye miljøteknologier for at reducere miljø- og klimapåvirkningen fra den primære jordbrugsproduktion. Ordningen kan søges i perioden fra 3. august til 2. oktober 2018.

Miljøteknologiordningen for gartnerier har tre indsatsområder: energi, pesticider og næringsstoffer. De tentative bevillinger er i 2028 på henholdsvis 16 mio. kr., 11 mio. kr. og 5 mio. kr. Tilskuddet er på 40 pct. af de tilskudsberettigede omkostninger.

I vejledningen til ordningen kan du læse, hvilke teknologier det er muligt at søge om tilskud til. Som konkrete eksempler kan nævnes følgende: klimacomputer, isoleringsgardiner eller kombination af SONT- og LED-belysning, recirkulering og rensning af gødningsvand, autostyring af mekanisk ukrudtsbekæmpelse og klimastation til varsling af sygdomme m.v.

Find hele listen med teknologier, som du kan søge om tilskud til, i vejledningen.

Miljøteknologiordningerne har været igennem en standardisering for at kunne genåbne i 2018. Hensigten har været at reducere sagsbehandlingstiden og mindske forekomsten af fejl i ansøgningerne. Her er en kort oversigt over nogle af de nye elementer:  

  • Landbrugsstyrelsen har indført standardmiljøeffekter. Det betyder, at du ikke selv skal angive miljøeffekten for den teknologi, som du søger tilskud til.
  • Tilskuddet til konsulentbistand er blevet fjernet.
  • Arbejdskraftsbehovet beregnes automatisk, så det skal du ikke opgøre i din ansøgning.
  • Du kan ikke længere få rateudbetaling.

Miljøteknologiordningen er en del af det danske landdistriktsprogram for perioden 2014-2020, som er medfinansieret af EU. Ordningen har til formål at udvikle landdistrikterne, blandt andet ved at forbedre jordbrugets konkurrenceevne, styrke indsatsen for at forbedre klimaet, bruge naturens ressourcer bæredygtigt og skabe en balanceret udvikling i landdistrikterne.  

Landdistriktsprogrammet
Miljøteknologi
Tilskudsordninger