Tilskud til jordbytte

Den 1. september 2019 åbner en ny ordning med tilskud til frivillig bytning af jordarealer. Ansøgningerne prioriteres efter først til mølle-princippet.

Fra den 1. september 2019 kan landmænd og gartnere søge om tilskud til at bytte arealer med andre lodsejere gennem en jordfordeling. Der vil kunne ydes tilskud til omfordeling af næsten 3.000 hektar jord.

Tilskuddet kan kun opnås, når fem eller flere landmænd eller gartnere går sammen og omfordeler et areal på mindst 100 hektar. Derudover skal jordfordelingen føre til en besparelse på kørsel, så køreafstanden til markerne i gennemsnit reduceres med mindst 750 meter.

Tilskuddet er fastsat til 3.500 kr. pr. omfordelt hektar. Tilskuddet skal dække de kerneudgifter, der er forbundet med jordbytningen.

Puljen er i alt på 10 mio. kr., og ansøgningerne behandles efter først til mølle-princippet. Sidste frist for at ansøge er den 15. november 2019.

Puljen til jordfordeling er en del af Tørkepakken, som blev vedtaget i sommeren 2018 af den daværende regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Læs mere og søg om tilskud på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Frilandsgartnerier
Planteskoler
Tilskudsordninger