Foto: Colourbox

Unfair handelspraksis i fødevaresektoren forbydes

EU har indgået en aftale om et nyt direktiv om illoyal handelspraksis i fødevareforsyningskæden.

Direktivet blev vedtaget på et møde i EU-Rådet den 17.-18. december 2018. Efter enighed om aftalen vil der nu blive afholdt en afstemning i Europa-Parlamentet og EU-Rådet for den mere formelle godkendelse. Derefter skal medlemsstaterne gennemføre direktivet i deres nationale lovgivning. Det forventes, at det i Danmark vil være Konkurrencestyrelsen, der skal håndhæve reglerne.

Det nye EU-direktiv vil forbyde op til 16 unfair handelspraksisser i fødevareforsyningskæden og vil dække detailled, fødevarefremstillere, grossister, andels- og slagsselskaber samt den enkelte producent.

Når reglerne træder i kraft i Danmark, vil det blandt andet være ulovligt at betale en leverandør senere end 30 dage efter modtagelse af faktura eller levering af letfordærvelige fødevarer.

EU
Lovgivning