Vejledningsperioden for ikke-CLP-mærkede pesticider forlænges med et år

Kemikalier med gamle faresymboler må opbevares indtil den 1. juni 2019.

Siden den 1. juni 2017 har det ikke være muligt at købe kemikalier med de gamle orange piktogrammer. Hos brugerne må kemikalierne gerne stå opbevaret og anvendes indtil den 1. juni 2019. De nye faresymboler med rød firkant erstatter de gamle orange piktogrammer. Mærkning med faresymboler på alle kemikalier har hjemmel i CLP-forordningen.

Vejledningsperioden er netop blevet forlænget med et år frem til den 1. juni 2019, fordi jordbruget (landbrug og gartneri under et) kan have pesticider stående på lager med de gamle orange faresymboler. Pesticiderne er ikke blevet revurderet og har samme registreringsnumre. Det eneste, som er blevet ændret, er faresymbolerne. Arbejdstilsynet har ønsket at fastholde forbuddet mod opbevaring med gamle faresymboler, fordi andre brancher har måttet ændre opbevaringen hurtigere.

Miljøstyrelsen kan imidlertid ikke give tilladelse til, at producenter selv kan påklæbe de nye piktogrammer. Af hensyn til ressourceforbruget har Arbejdstilsynet nu tilladt at forlænge vejledningsperioden. Sverige har en lignende ordning om en længere vejledningsperiode.

Arbejdstilsynet vil fortsat ved kontrol vejlede om, at kemikalier fremadrettet skal være med de nye piktogrammer. Kemikalier med de gamle orange piktogrammer skal således destrueres efter den 1. juni 2019.

Pesticider
Miljø