Webinar om kontrollerede strømafbrydelser

Invitation til online informationsmøde om risikoen for kontrollerede strømafbrydelser den 28. november 2022.

Europas forsyningssikkerhed er under pres, og derfor er der den forestående vinter øget risiko for såkaldte brownouts – kontrollerede lokale strømafbrydelser af op til to timers varighed.

Energistyrelsen inviterer danske virksomheder til informationsmøde om risikoen for kontrollerede strømafbrydelser den 28. november 2022 kl. 09.00-10.00.

På mødet vil Energistyrelsen orientere om risiko og procedure for kontrollerede strømafbrydelser samt give en generel status på forsyningssituationen i Danmark den kommende vinter.

Som situationen ser ud lige nu, vurderer Energistyrelsen ikke, at kontrollerede strømafbrydelser bliver aktuelle, hvis vinteren i Danmark fortsætter på et gennemsnitligt eller mildere niveau. Får vi dog en kold og vindstille vinter, kan kontrollerede lokale strømafbrydelser blive aktuelle, fordi der er højere efterspørgsel på el, end der er strøm i elnettet.

Mødet afholdes digitalt og kan tilgås via hjemmesiden SparEnergi.dk

Det er også muligt at få tilsendt det optagede webinar efterfølgende ved tilmelding via dette link

Har du spørgsmål, kan Marie Helle Markussen kontaktes på telefon 33 95 08 24 eller via e-mail til mhmn@ens.dk.

Energi