Dansk Gartneri er gartnerierhvervets interesseorganisation
og fungerer som et forum for konstruktiv dialog
mellem erhvervet og dets aktører.

Seneste Nyheder

Foto: Colourbox
17.03.23

Forslag til reform af EU’s elmarked

EU-Kommissionen har fremlagt forslag til en reform af udformningen af EU's elmarked. Reformen skal fremme vedvarende energi, beskytte forbrugerne og styrke industriens konkurrenceevne.
Foto: Colourbox
17.03.23

Ny aftale skal reducere energiforbruget i EU

EU-Rådet og EU-Parlamentet blev i sidste uge enige om, at EU-landene skal gøre mere for at spare på energien. Aftalen indeholder krav om, at det endelige forbrug reduceres med 11,7 procent inden 2030.
Foto: Colourbox
14.03.23

Kirsten Wiedemanns Mindelegat

Ansøgninger til Kirsten Wiedemanns Mindelegat skal være Dansk Gartneri i hænde senest den 1. april 2023.
09.03.23

Importforbud fra Vietnam

Dansk Gartneri arbejder intenst på at finde en løsning på et forbud mod import af plantemateriale fra Vietnam.

Kontakt

Mød Dansk Gartneris bestyrelse og sekretariat.

Sæson

Frisk frugt og grønt fra Europa. Hver dag.

Køb dansk

Kig efter det danske flag, når du køber ind.