Dansk Gartneri er gartnerierhvervets interesseorganisation
og fungerer som et forum for konstruktiv dialog
mellem erhvervet og dets aktører.

Seneste Nyheder

21.11.22

Webinar om kontrollerede strømafbrydelser

Invitation til online informationsmøde om risikoen for kontrollerede strømafbrydelser den 28. november 2022.
18.11.22

Bedre udsortering af plast i gartnerierne

Dansk Gartneri afholdt i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og SEGES en workshop den 9. november 2022 om potentialer og mulige løsninger til en bedre udsortering af plast i gartnerierne samt status på videre arbejde.
Foto: Colourbox
11.11.22

Oversigt over EU-landes energistøtte

En oversigt over de enkelte EU-landes støtte til husholdninger og virksomheder som følge af energikrisen viser, at Danmark halter bagud i forhold til økonomisk hjælp til husholdninger og virksomheder.
Foto: Colourbox
11.11.22

SoMe-workshops i november

Flora Dania afholder to workshops om sociale medier i november. Alle medlemmer af Dansk Gartneri er meget velkomne til at deltage.

Kontakt

Mød Dansk Gartneris bestyrelse og sekretariat.

Sæson

Frisk frugt og grønt fra Europa. Hver dag.

Køb dansk

Kig efter det danske flag, når du køber ind.