Dansk Gartneri er gartnerierhvervets interesseorganisation og fungerer som et forum for konstruktiv dialog mellem erhvervet og dets aktører.

Seneste Nyheder

14.02.19

Mindre bureaukrati, mere vækst

Regeringen har fremlagt et udspil med 42 initiativer, som skal lette snærende regler og administrative byrder for virksomhederne.
13.02.19

10 lokale grønthadermiddage i 2019

Frugtformidlingen arrangerer i år 10 middage for grønthadere i forsamlingshuse rundt om i landet.
04.02.19

Generalforsamling i Dansk Gartneri

Den 28. februar 2019 afholder Dansk Gartneri generalforsamling, blandt andet med indlæg ved sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal Jeppesen.
04.02.19

Ansøgningsrunden for arealstøtte i 2019 er nu åbnet

Den 1. februar åbnede Landbrugsstyrelsen for Tast selv-service, hvor man kan søge om grundbetaling, grøn støtte, målrettet kvælstofregulering samt miljø- og økologitilskud.

Kalender

Følg med i kommende begivenheder og arrangementer inden for gartnerierhvervet

Gartnertidende

Nyt om frugt, grønt, blomster og planter

Kontakt

Mød Dansk Gartneris Bestyrelse og sekretariat