Dansk Gartneri er gartnerierhvervets interesseorganisation og fungerer som et forum for konstruktiv dialog mellem erhvervet og dets aktører.

Seneste Nyheder

21.09.20

Gartneribranchen arbejder hen imod en grønnere profil

De politiske aftaleparter bag Pesticidstrategi 2017-2021 har godkendt Dansk Gartneris fornyede handlingsplan, der skal begrænse udledning af pesticider fra væksthuse samt nedsætte antallet af overtrædelser i pesticidkontrollerne.
18.09.20

Præcisering af krav til plantesundhedscertifikat

Landbrugsstyrelsen oplever, at der ved bestilling af plantesundhedscertifikater ofte påføres mere tekst end nødvendigt. Der skal kun fremgå oplysninger om plantesundhed, som sikrer sporbarhed mellem den eksporterede vare og plantesundhedscertifikatet.
18.09.20

Opsamling på online møde om miljøforhold

Den 16. september afholdt Odense Kommune online møde for gartnerier og andre med interesse for kommunens arbejde med miljøforhold i væksthusgartnerierne. Mødet var en opfølgning på det fysiske møde i februar.
16.09.20

PSO-tariffen for fjerde kvartal af 2020

PSO-tariffen for fjerde kvartal af 2020 er fastsat til 6,2 øre/kWh. PSO-tariffens VE-andel er i fjerde kvartal af 2020 fastsat til 5,9 øre/kWh.

Kontakt

Mød Dansk Gartneris bestyrelse og sekretariat.

Sæson

Frisk frugt og grønt fra Europa. Hver dag.

Køb dansk

Kig efter det danske flag, når du køber frugt og grønt.