Dansk Gartneri er gartnerierhvervets interesseorganisation og fungerer som et forum for konstruktiv dialog mellem erhvervet og dets aktører.

Seneste Nyheder

16.11.18

Lille fald i energiforbrug i de første ni måneder af 2018

Det faktiske energiforbrug faldt marginalt i de første tre kvartaler af 2018 i forhold til samme periode året før. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel med el var energiforbruget næsten uændret.
Foto: Colourbox
14.11.18

Brexit-tjekliste

Storbritannien og EU forhandler i øjeblikket om, hvordan Storbritannien skal forlade EU, og hvad rammerne for det fremtidige samarbejde skal være. Erhvervsministeriet har netop lanceret et hjælpeværktøj med udgangspunkt i en no deal-situation.
09.11.18

Kun få spor af pesticidrester i danskproduceret frugt og grønt

Igen viser den årlige rapport om pesticidrester i fødevarer, at danskproduceret frugt og grønt kun har få rester af pesticider.
09.11.18

Delegeretmøde i Landbrug & Fødevarer

Den 7.-8. november 2018 afholdt Landbrug & Fødevarer delegeretmøde i Herning med både ministerbesøg og kampvalg til posten som viceformand.

Kalender

Følg med i kommende begivenheder og arrangementer inden for gartnerierhvervet

Gartnertidende

Nyt om frugt, grønt, blomster og planter

Kontakt

Mød Dansk Gartneris Bestyrelse og sekretariat