Dansk Gartneri er gartnerierhvervets interesseorganisation og fungerer som et forum for konstruktiv dialog mellem erhvervet og dets aktører.

Seneste Nyheder

01.03.21

Nye rentefrie momslån

Folketinget har vedtaget loven om, at små og mellemstore virksomheder kan optage et rentefrit lån svarende til den moms, som virksomheden skal indberette og afregne den 1. marts 2021.
26.02.21

Klimarådets statusrapport 2021

Klimarådet har til opgave hvert år at vurdere, om regeringen og Folketinget er på rette vej i forhold til klimamålet om at reducere drivhusgasudledninger med 70 procent i 2030. Rådets statusrapport for 2021 er blevet offentliggjort i dag.
26.02.21

Ekspertgruppe vedrørende en ensartet CO2e-afgift er nu på plads

Skatteministeriet offentliggjorde i går kommissoriet og sammensætningen af det ekspertudvalg, som jf. den grønne skattereform skal fastlægge rammerne for en ensartet CO2e-afgift.
22.02.21

Ansøgninger for 110 mio. kr. til Erhvervspuljen for virksomheder

Energistyrelsen har i alt modtaget 347 ansøgninger om tilskud i første ansøgningsrunde til Erhvervspuljen i 2021. Samlet set er der ansøgt for ca. 63 procent af ansøgningsrundens afsatte midler.

Kontakt

Mød Dansk Gartneris bestyrelse og sekretariat.

Sæson

Frisk frugt og grønt fra Europa. Hver dag.

Køb dansk

Kig efter det danske flag, når du køber frugt og grønt.