Dansk Gartneri er gartnerierhvervets interesseorganisation og fungerer som et forum for konstruktiv dialog mellem erhvervet og dets aktører.

Seneste Nyheder

26.02.21

Klimarådets statusrapport 2021

Klimarådet har til opgave hvert år at vurdere, om regeringen og Folketinget er på rette vej i forhold til klimamålet om at reducere drivhusgasudledninger med 70 procent i 2030. Rådets statusrapport for 2021 er blevet offentliggjort i dag.
26.02.21

Ekspertgruppe vedrørende en ensartet CO2e-afgift er nu på plads

Skatteministeriet offentliggjorde i går kommissoriet og sammensætningen af det ekspertudvalg, som jf. den grønne skattereform skal fastlægge rammerne for en ensartet CO2e-afgift.
22.02.21

Ansøgninger for 110 mio. kr. til Erhvervspuljen for virksomheder

Energistyrelsen har i alt modtaget 347 ansøgninger om tilskud i første ansøgningsrunde til Erhvervspuljen i 2021. Samlet set er der ansøgt for ca. 63 procent af ansøgningsrundens afsatte midler.
Foto: Colourbox
22.02.21

Virtuelt DanSeed Symposium 2021

Danseed inviterer også denne gang gartneribranchen til sit årlige møde om planteforædling. Læs mere om program og tilmelding her i nyheden.

Kontakt

Mød Dansk Gartneris bestyrelse og sekretariat.

Sæson

Frisk frugt og grønt fra Europa. Hver dag.

Køb dansk

Kig efter det danske flag, når du køber frugt og grønt.