Dansk Gartneri er gartnerierhvervets interesseorganisation og fungerer som et forum for konstruktiv dialog mellem erhvervet og dets aktører.

Seneste Nyheder

05.12.18

Forslag til revideret vaskepladsbekendtgørelse

Det nye udkast er blevet strammere og væsentligt tydeligere i sit ordvalg. På baggrund af sagen om udledning af pesticider er udkastet blevet skærpet på visse punkter om vask og fyldning af sprøjter.
05.12.18

Gå hjem-møde om recirkulering og vandrensning

GartneriRådgivningen har lavet et temamøde om recirkulering og vandrensning for alle typer væksthusgartnerier den 18. december 2018.
05.12.18

Afdækning af kompetencer inden for plantesundhed

EU forhandler fortsat om de implementerende retsakter for den nye plantesundhedsforordning. Det første, der kommer, vedrører virksomheder, der må udstede plantepas i dag, og de kompetencer, som de har til at gøre dette.
05.12.18

Skoleordningen for frugt, grønt og mælk

Landbrugsstyrelsen har netop haft et udkast til bekendtgørelse om tilskud til frugt, grønt og mælk i høring. Den største ændring vedrører indførelse af standardomkostninger.

Kalender

Følg med i kommende begivenheder og arrangementer inden for gartnerierhvervet

Gartnertidende

Nyt om frugt, grønt, blomster og planter

Kontakt

Mød Dansk Gartneris Bestyrelse og sekretariat