Dansk Gartneri er gartnerierhvervets interesseorganisation
og fungerer som et forum for konstruktiv dialog
mellem erhvervet og dets aktører.

Seneste Nyheder

21.01.22

Kompensation for Brexit

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om udmøntningen af Brexit-reserven til dansk erhvervsliv.
20.01.22

Har du en god idé til et økologiprojekt?

GUDP har i samarbejde med ICROFS åbnet for ansøgninger til en pulje på 50 mio. kr. for at støtte økologiens bidrag til klima, miljø, biodiversitet, dyrevelfærd og human sundhed.
20.01.22

Regneark til energiafgifterne

Regnearket til at beregne afgifter på energiforbruget i væksthusgartnerierne er nu blevet opdateret med satserne for 2022.
Okomomi-byggeri
20.01.22

Bedre lånemuligheder for mindre virksomheder

Regeringen styrker lånemulighederne for mindre virksomheder. Det sker ved at fjerne den nedre beløbsgrænse for vækstlån i Vækstfonden.

Kontakt

Mød Dansk Gartneris bestyrelse og sekretariat.

Sæson

Frisk frugt og grønt fra Europa. Hver dag.

Køb dansk

Kig efter det danske flag, når du køber ind.