Dansk Gartneri er gartnerierhvervets interesseorganisation og fungerer som et forum for konstruktiv dialog mellem erhvervet og dets aktører.

Seneste Nyheder

19.10.20

Ny ret til tidlig pension – ”Arnes pension”

Regeringen, DF, SF og EL har indgået aftale om en ny adgang til tidlig pension for dem, der har været mange år på arbejdsmarkedet. Ordningen gælder også for selvstændige.
Foto: Colourbox
19.10.20

Ingen lagerbeskatning på landbrugs- og gartneriejendomme

Med regeringens aftale om ret til tidlig pension vil der blive indført nye regler for løbende beskatning af værdistigninger på visse ejendomme efter lagerprincippet. Provenuet indgår som en del af finansieringen af pensionsordningen.
19.10.20

Ændring af erhvervspuljebekendtgørelsen

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har besluttet at ændre bekendtgørelsen om Erhvervspuljen, så det ikke er muligt at opnå tilskud til etablering af energiproducerende anlæg.
08.10.20

Bekæmpelsesmiddelstatistik viser rekordlavt pesticidforbrug

Målsætningen for solgte mængder pesticider i Pesticidstrategi 2017-2021 er fortsat opfyldt. Samtidig viser Bekæmpelsesmiddelstatistikken for 2018, at forrige års tørke førte til et markant lavere forbrug af pesticider i landbruget end i tidligere år.

Kontakt

Mød Dansk Gartneris bestyrelse og sekretariat.

Sæson

Frisk frugt og grønt fra Europa. Hver dag.

Køb dansk

Kig efter det danske flag, når du køber frugt og grønt.