Dansk Gartneri er gartnerierhvervets interesseorganisation og fungerer som et forum for konstruktiv dialog mellem erhvervet og dets aktører.

Seneste Nyheder

03.08.18

Miljøteknologiordningen åbner i dag

Frem til den 2. oktober 2018 kl. 23.59 kan gartnerier, planteskoler, frugtplantager m.v. søge om tilskud til investeringer i ny miljøteknologi. Bevillingen til gartneriområdet er på 32 mio. kr.
Foto: Colourbox
31.07.18

Højrisikoplanter, som kræver risikoanalyse

I forbindelse med implementeringen af EU’s nye plantesundhedsforordning frem mod 2020 er der nu blevet udarbejdet en liste med højrisikoplanter. Vi hører meget gerne fra gartnerier, som har produktion af disse arter.
Foto: Colourbox
31.07.18

Tørken medfører alvorlige skader

Jordbruget står i en særdeles alvorlig tørkesituation – den værste siden tørken i 1992. Derfor kæmper Landbrug & Fødevarer for at begrænse skaderne mest muligt.
Foto: Colourbox
04.07.18

www.danskgartneri.dk holder ferie i juli

Medlemmer af Dansk Gartneri og andre læsere af hjemmesiden ønskes en rigtig god sommer.

Kalender

Følg med i kommende begivenheder og arrangementer inden for gartnerierhvervet

Gartnertidende

Nyt om frugt, grønt, blomster og planter

Kontakt

Mød Dansk Gartneris Bestyrelse og sekretariat