Dansk Gartneri er gartnerierhvervets interesseorganisation og fungerer som et forum for konstruktiv dialog mellem erhvervet og dets aktører.

Seneste Nyheder

24.05.19

Informationsmøde om nye pantregler for most og juicer

Der træder nye regler for pant på juice-, most- og saftflasker i kraft den 1. november 2019. Det er noget, der berører alle mosterier og producenter, som fylder drikkeklare væsker på flasker.
24.05.19

Nye regler for udenlandske praktikanter pr. 1. juni 2019

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har ændret bekendtgørelsen om opholds- og arbejdstilladelse til udenlandske praktikanter.
22.05.19

Energiforbruget faldt i det første kvartal af 2019

Det faktiske energiforbrug faldt i det første kvartal af 2019 med 9,7 pct. i forhold til samme periode året før. Udviklingen dækker over et stort fald i forbruget af kul, naturgas og olie, mens elproduktionen fra solceller og vindmøller steg kraftigt i årets første tre måneder.
14.05.19

Odense Kommunes information om tagvand og skyggemidler

Odense kommune har sendt en mail til alle gartnerier vedrørende regulering af tagvand og brug af skyggemidler.

Kalender

Følg med i kommende begivenheder og arrangementer inden for gartnerierhvervet

Gartnertidende

Nyt om frugt, grønt, blomster og planter

Kontakt

Mød Dansk Gartneris Bestyrelse og sekretariat