Dansk Gartneri er gartnerierhvervets interesseorganisation og fungerer som et forum for konstruktiv dialog mellem erhvervet og dets aktører.

Seneste Nyheder

17.09.19

Gå hjem-møde om det nye plantepas

De seneste måneder har Dansk Gartneri fået mange spørgsmål om det nye plantepas, og derfor afholdes et gå hjem-møde, som skal sikre, at alle kommer godt i mål med plantepasset.
13.09.19

Stigning i PSO-tariffen for fjerde kvartal af 2019

PSO-tariffen for fjerde kvartal af 2019 er fastsat til 7,6 øre pr. kWh. Det er højere end PSO-tariffen for tredje kvartal af 2019, men det er væsentligt under tariffen for fjerde kvartal af 2018.
09.09.19

Infomøde om Miljøteknologi 2019

Ansøgningsrunden for Miljøteknologi 2019 – Kvæg og Gartneri åbner den 1. oktober. I den anledning afholder Landbrugsstyrelsen et informationsmøde den 25. september i Kolding.
02.09.19

Miljøteknologiordningen for gartneri åbner den 1. oktober 2019

Landbrugsstyrelsen har offentliggjort ansøgningsmaterialet til brug ved ansøgning om tilskud til ny miljøteknologi til gartnerier. Ansøgningsperioden er fra den 1. oktober til den 3. december 2019.

Kalender

Følg med i kommende begivenheder og arrangementer inden for gartnerierhvervet

Gartnertidende

Nyt om frugt, grønt, blomster og planter

Kontakt

Mød Dansk Gartneris Bestyrelse og sekretariat