Dansk Gartneri er gartnerierhvervets interesseorganisation og fungerer som et forum for konstruktiv dialog mellem erhvervet og dets aktører.

Seneste Nyheder

20.03.19

Ekstraordinær ansøgningsrunde om tilskud til projekter i 2019

Fondssekretariatet indkalder ansøgninger til Produktionsafgiftsfonden og Promilleafgiftsfonden.
Foto: Colourbox
20.03.19

Ny klimamærkning skrottet

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt har lyttet til kritikken fra branchen om det umulige i at gennemføre et fornuftigt og operationelt klimamærke på kort tid. Et klimamærke er derfor foreløbigt skrinlagt.
19.03.19

De fire grundbeløbsinitiativer i energiaftalen

Regeringen indgik sammen med alle Folketingets partier den 29. juni 2018 en ny energiaftale. I energiaftalen er der afsat samlet 540 mio. kr. til fire initiativer, der er målrettet værker, der frem til udgangen af 2018 har modtaget grundbeløbsstøtte. Energistyrelsen har netop offentliggjort information om de fire initiativer, herunder hvornår der kan søges om støtte.
14.03.19

Fald i PSO-tariffen for andet kvartal af 2019

PSO-tariffen for andet kvartal af 2019 er fastsat til 2,1 øre pr. kWh. Det er lavere end PSO-tariffen for første kvartal og er desuden væsentligt under tariffen for andet kvartal af 2018.

Kalender

Følg med i kommende begivenheder og arrangementer inden for gartnerierhvervet

Gartnertidende

Nyt om frugt, grønt, blomster og planter

Kontakt

Mød Dansk Gartneris Bestyrelse og sekretariat