Dansk Gartneri er gartnerierhvervets interesseorganisation og fungerer som et forum for konstruktiv dialog mellem erhvervet og dets aktører.

Seneste Nyheder

21.09.18

Kickoffmøde i Interreg-forprojekt om pesticider til små afgrøder

Dansk Gartneri er leadpartner i et forprojekt om godkendelse af pesticider til små afgrøder. Forprojektet er bevilliget af Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.
Foto: Colourbox
18.09.18

Strategi for cirkulær økonomi

Regeringen lancerer Strategi for cirkulær økonomi. Hensigten er mere værdi og bedre miljø gennem design, forbrug og genanvendelse.
13.09.18

Lille stigning i PSO-tariffen for fjerde kvartal af 2018

PSO-tariffen for fjerde kvartal af 2018 er blevet fastsat til 9,4 øre/kWh. Det er lidt højere end PSO-tariffen for tredje kvartal af 2018, men til gengæld væsentligt under tariffen for fjerde kvartal af 2017. Den gennemsnitlige PSO-tarif for 2018 skønnes at blive 11,9 øre/kWh.
12.09.18

Omlægning af væksthuse til økologi

Den nye økologiforordning træder først i kraft om mere end to år, men ændrer alligevel vilkårene for omlægning af væksthusarealer allerede fra årsskiftet.

Kalender

Følg med i kommende begivenheder og arrangementer inden for gartnerierhvervet

Gartnertidende

Nyt om frugt, grønt, blomster og planter

Kontakt

Mød Dansk Gartneris Bestyrelse og sekretariat