Om Dansk Gartneri

Som interesseorganisation for gartnerierhvervet har Dansk Gartneri til formål at sikre optimale vilkår for sine medlemmer.

Dansk Gartneri er gartnerierhvervets interesseorganisation og har til formål at sikre det danske gartnerierhverv optimale vilkår. Dette gøres blandt andet ved

  • målrettet arbejde at synliggøre det danske gartnerierhverv for derigennem at fremme interessen for og viden om erhvervet
  • at styrke gartnerierhvervets omdømme
  • tydeligt at sætte gartnerierhvervets erhvervspolitiske interesser på dagsordenen i nationale såvel som internationale spørgsmål
  • at have en aktiv holdning til den videre udvikling af det danske gartnerierhverv med indsatsområder, der afspejler erhvervets behov

Dansk Gartneri er en frivillig medlemsorganisation, der fungerer som et forum for konstruktiv dialog mellem erhvervet og dets aktører. Dansk Gartneri vægter nærhed og synlighed til medlemmerne højt.

Det er Dansk Gartneris erklærede mål

  • at være gartnerierhvervets foretrukne samarbejdspartner i erhvervspolitisk sammenhæng
  • at give let, hurtig og omfattende adgang til alle relevante informationer om gartnerierhvervet – både fagligt og erhvervspolitisk
  • at være kendt som en troværdig samarbejdspartner

Dansk Gartneris øverste besluttende og bevilligende myndighed er generalforsamlingen, som afholdes en gang om året, og som vælger bestyrelsens formand og næstformand. Den øvrige bestyrelse består af medlemmer, der repræsenterer kredse, sektorer og leverandører/virksomheder.

Dansk Gartneris medlemmer er producenter af gartneriprodukter, andre med tilknytning til erhvervet samt ekstraordinære medlemmer uden stemmeret og valgbarhed.

Foreningen, der har til huse på Axelborg i København, indgår i et tæt samarbejde med Landbrug & Fødevarer.

Hæderspriser

Vær med til at indstille kandidater til Årets Gartner og Dansk Gartneris Innovationspris.
Foto: Colourbox

Kredse

Medlemmer af Dansk Gartneri fra henholdsvis Jylland samt Sjælland og øerne indgår også automatisk i en af to kredse.
21.11.23

Ledige stillinger

Der er p.t. ingen ledige stillinger i Dansk Gartneri.

Medlemskab

Dansk Gartneris medlemmer er gartnere og frugtavlere, der fremstiller prydplanter, væksthus- og frilandsgrøntsager, frugt og bær, planteskoleprodukter samt snitblomster og -grønt.

Politik

Dansk Gartneri er en interesseorganisation, der på vegne af danske gartnere og branchens afsætningsorganisationer arbejder for at skaffe de bedst mulige erhvervsvilkår.

Sektorer

I samarbejde med Dansk Gartneri varetager sektorerne medlemmernes mere specifikke erhvervspolitiske interesser.

Vedtægter

Læs seneste udgave af Dansk Gartneris vedtægter, som blev vedtaget på generalforsamlingen den 29. februar 2024 i Middelfart