Fonde

Dansk Gartneri er sekretariatsbetjener for Promilleafgiftsfonden og Produktionsafgiftsfonden. Ligeledes administreres Havebrugets Forskningsfond, Kirsten Wiedemanns Mindelegat og Rosanova Fonden af Dansk Gartneri.

Havebrugets Forskningsfond

Målgruppen for fonden er forskere, konsulenter og ph.d.-studerende, og der ydes støtte til forskning inden for havebrug og gartneri.


Kirsten Wiedemanns Mindelegat

Formålet med Kirsten Wiedemanns Mindelegat er at yde støtte til unge gartnere og gartnerelever, hjælp til uddan­nelse og til studierejser i udlandet samt at yde tilskud til fællesrejser for havebrugsstuderende på KU.


Promilleafgiftsfonden – Produktionsafgiftsfonden

Promilleafgiftsfonden og Produktionsafgiftsfonden har til formål at styrke frugt- og gartneribrugets udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.


Rosanova Fonden

Rosanova Fonden yder økonomisk støtte til udvikling af dansk gartneri.