Rekordstor interesse for at søge Miljø- og klimateknologi 2023

En god nyhed er landet. Alle ansøgere, som lever op til kravene, kan forvente at få tilsagn. Og med ansøgninger for næsten 50 mio. kr. har gartnerierne samtidig sat ny rekord for ansøgning om tilskud til investeringer i miljø- og klimateknologi.

Ansøgningsrunden til Miljø- og klimateknologi 2023 lukkede den 31. januar 2024. Tilskudspuljen var med 570 mio. kr. historisk høj, og der er søgt om tilskud for ca. 396 mio. kr. Det betyder, at alle de ansøgere, som lever op til kravene, kan forvente at få tilsagn.

Landbrugsstyrelsen har modtaget hele 1.550 ansøgninger om tilskud. De fordeler sig mellem 101 forskellige miljø- og klimateknologier inden for 10 forskellige indsatsområder fra landbrugere og gartnere. Det er den sidste miljøteknologiordning, som finansieres med midler fra Landdistriktsprogrammet for 2014-2022.

Her kan du se, hvordan søgningen fordeler sig pr. indsatsområde. Indsatsområderne 8, 9 og 10 vedrører gartnerier, planteskoler samt frugt- og bærproducenter.

Indsats-område

Indsats

Ansøgt beløb

Antal ansøgninger

1

Reducere ammoniakudledning fra gylletanke

147,1 mio. kr.

945

2

Reducere ammoniakudledning fra svinestalde

18,6 mio. kr.

46

3

Reducere ammoniakudledning fra kvægstalde

42,7 mio. kr.

140

4

Reducere ammoniakudledning fra fjerkræstalde

13,3 mio. kr.

18

5

Reducere energiforbruget i fjerkræstalde

25,9 mio.kr.

61

6

Reducere pesticidforbruget i planteavl

84,3 mio.kr.

281

7

Reducere pesticidforbruget i kartoffelavl

14,8 mio.kr.

30

8

Reducere pesticidforbruget i gartnerier

560 t. kr.

3

9

Reducere energiforbruget i gartnerier

48,5 mio. kr.

24

10

Reducere næringsstofforbruget i gartnerier

550 t. kr.

2

 

Samlet

396,3 mio. kr.

1.550


Om ordningen
Tilskuddet har til formål at reducere miljø- og klimapåvirkningen fra primære jordbrugsbedrifter. Ordningen er en del af Landdistriktsprogrammet for 2014-2022, der har som overordnet mål at styrke bæredygtighed, innovation og konkurrenceevne i den primære jordbrugssektor samt bidrage til strukturudvikling på landbrugsbedrifterne med en mere ressourceeffektiv landbrugsproduktion til følge.

Energi
Klima
Miljø
Miljøteknologi
Støtteordning