img-7677-b

Kirsten Wiedemanns Mindelegat

Formålet med Kirsten Wiedemanns Mindelegat er at yde støtte til unge gartnere og gartnerelever, hjælp til uddan­nelse og til studierejser i udlandet samt at yde tilskud til fællesrejser for havebrugsstuderende på KU.

Kirsten Wiedemanns Mindelegats formål er følgende:

  • At yde unge gartnere og gartnerelever hjælp til uddan­nelse og til studierejser i udlandet
  • At yde tilskud til fællesrejser for de havebrugsstuderende på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet/SCIENCE ved Københavns Universitet, når studierejserne sker under ledelse af universitetets lærere

Legatet uddeles hvert år på Kirsten Wiedemanns fødselsdag den 12. juni. Læs mere om legatet i fundatsen for Kirsten Wiedemanns Mindelegat.

Ansøgning om legatet skal være Dansk Gartneri i hænde senest den 1. april og skal være indsendt før afrejse. Ansøgninger stiles til:

Kirsten Wiedemanns Mindelegat
c/o Dansk Gartneri
Axelborg
Axeltorv 3
1609 København V
danskgartneri@danskgartneri.dk

Der skal anvendes ansøgningsskemaer, som kan rekvireres hos Dansk Gartneri eller downloades her på siden for henholdsvis gruppe- og enkeltrejser 

Afrapportering 2023:

Fonde