img-2285-b

Promilleafgiftsfonden – Produktionsafgiftsfonden

Promilleafgiftsfonden og Produktionsafgiftsfonden har til formål at styrke frugt- og gartneribrugets udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Dansk Gartneri sekretariatsbetjener fondene:

  • Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget
  • Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

Fondene har til formål at styrke frugt- og gartneribrugets udviklingsmuligheder og konkurrenceevne ved at finansiere følgende:

  • Afsætningsfremme
  • Forskning og forsøg
  • Produktudvikling
  • Rådgivning
  • Uddannelse
  • Sygdomsforebyggelse, -bekæmpelse og -kontrol
  • Foranstaltninger, som miljø- og fødevareministeren giver tilladelse til

Der findes oplysninger om, hvem der kan søge, og om vurderingskriterier, ansøgningskrav og -procedure samt lovbekendtgørelser på området på Produktionsafgiftsfondens hjemmeside og på Promilleafgiftsfondens hjemmeside.

Fonde