Rosanova Fonden

Rosanova Fonden yder økonomisk støtte til udvikling af dansk gartneri.

Støtten ydes fortrinsvist til forsøgs og udviklingsprojekter, der kan være til gavn for dansk potteplantegartneri. Projekter kan indstilles til støtte af:

  1. Dansk Gartneri
  2. Danske Prydplanter
  3. Danmarks Jordbrugsforskning, Årslev  

Støtte til enkeltpersoner, der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse inden for dansk gartneri til gennemførelse af uddannelse ved udenlandske læreanstalter. Støtte til dette formål kan maks. udgøre 20 procent af fondens årlige uddeling.

Der kan ikke vedrørende forsøgs- eller udviklingsprojekter ydes støtte til forsøg eller projekter, der alene er til gavn for enkeltpersoner eller et enkelt gartneri.

Fonden kan ikke yde støtte til virksomheder eller personer der er tilknyttet stifter, stifterselskabets ejer eller personer beslægtet med denne i ret op- eller nedadgående linie. 

Fondens bestyrelse kan egenrådigt bestemme til hvem fonden skal yde støtte og med hvilke beløb samt hvornår støtten skal ydes. Uddeling kan ske på grundlag af skriftlig ansøgning til:

Rosanova Fonden
c/o Dansk Gartneri
Axeltorv 3
1609 København V   

Eller på initiativ fra fondens bestyrelse. 

Fonde
Blomster