10 bivenlige anbefalinger, som skal hjælpe de vilde bier til bestøvning

Landbrug og Fødevarer har netop lanceret en kampagne med 10 bivenlige anbefalinger, som skal sikre de vilde biers overlevelse. Frilandsafgrøderne har brug for bestøvning, og derfor bakker Dansk Gartneri op om kampagnen.

Gartnerierne har brug for effektive bestøvende insekter. De vilde bier er bare nogle af dem, men de har det hårdt, fordi fødegrundlaget er begrænset i perioder af året. En sund biodiversitet af insekter og planter bidrager til en rig natur. Bestøvning udgør en betydelig værdi for visse højværdiafgrøder. Derfor har Landbrug og Fødevarer lanceret en kampagne med 10 anbefalinger, som skal hjælpe de vilde bestøvere.

De 10 anbefalinger er følgende:

  1. Bevar og plej biotoper – også de små ved veje, skel, remiser og grøftekanter m.m.
  2. Udtag arealer permanent til natur.
  3. Slå ikke vejrabatter og brakarealer, så længe der er blomstrende ukrudtsarter. Der er regler for slåtider.
  4. Sørg for, at der ikke sker spild og afdrift til arealer, hvor pesticider ikke er tiltænkt.
  5. Plej eksisterende naturarealer som overdrev og enge.
  6. Bevar gamle træer i læhegn.
  7. Lav blomsterstriber.
  8. Etabler naturlige bihoteller ved at lade sten og halmballer henfalde i hegn.
  9. Efterlad død ved, og lad kvas ligge i læhegn og biotoper.
  10. Plant hjemmehørende hvidblomstrede buske og træer i læhegn. Kig eventuelt på www.plantevalg.dk for at blive inspireret til valg af hjemmehørende arter.