100 mio. kr. til ny skovfond

Det skal være lettere og mere gennemskueligt at kompensere klimaet for eksempelvis flyrejser. En skovfond skal sikre, at pengene kommer klimaet til gavn, så Danmark bringes tættere på CO2-neutralitet.

Regeringen har sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet besluttet at etablere en skovfond, hvor private, virksomheder, kommuner og andre har mulighed for at byde ind med penge til klimareducerende formål.

Fonden skal fungere som en uafhængig aktør, der for eksempel kan yde støtte til skovrejsning, udtagning af kulstofholdige lavbundsjorder eller andre klimareduktioner på landet eller i byerne.

Skovfonden forventes at åbne i løbet af 2020, når den er etableret. Som en start giver staten 100 mio. kr. til fonden.

Klima
Skovtilplantning
Støtteordning