182 mio. kr. til innovative grønne energiprojekter

Virksomheder og forskere, der vil udvikle og demonstrere innovative grønne energiprojekter, kan nu søge om tilskud gennem Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Ansøgningsfristen er den 3. marts 2023 kl. 12.00.

EUDP giver tilskud til innovative projekter, som bidrager til at indfri Danmarks politiske målsætninger inden for energi og klima samt til at skabe danske arbejdspladser og eksport af energiteknologi.

Foreløbigt udbydes der 182,4 mio. kr. – den endelige økonomiske ramme for ansøgningsrunden bliver dog først fastsat, når finansloven for 2023 vedtages. Ved endelig vedtagelse af finansloven for 2023 vil indkaldelsen blive opdateret på EUDP's hjemmeside.

Ansøgere kan være små, mellemstore og store virksomheder, vidensinstitutioner, forsyningsselskaber og andre, der arbejder med grønne energiteknologier.

Siden 2007 har programmet støttet mere end 1000 energiteknologiske projekter med i alt ca. 6 mia. kr.

Tidsplan for EUDP

  • Den 5. januar 2023: Ansøgningsrunden åbner
  • Den 3. marts 2023 kl. 12.00: Ansøgningsfrist 
  • Marts-maj 2023: Vurdering af ansøgninger samt partshøring
  • Medio juni 2023: Afgørelse om støtte

Kontakt EUDP-sekretariatet, hvis du vil høre nærmere om mulighederne for at søge om tilskud. Du kan finde sekretariatets kontaktoplysninger og blive klogere på deres respektive fagområder på EUDP’s hjemmeside.

Energi
Klima
Forskning og innovation
Støtteordning