Reglone (diquat) forbydes måske i EU

Aktivstoffet diquat, som ligeledes er relevant for gartneriproduktion, er på nuværende tidspunkt under revurdering i EU.

I forbindelse med revurdering af aktivstoffet diquat har EFSA vurderet, at diquat har egenskaber, som kan betyde et forbud mod anvendelse. Derfor forventes EU-Kommissionen at nedstemme en forlængelse af aktivstoffets godkendelse.

Diquat er et vigtigt produkt i en række gartnerikulturer, hvor det anvendes til både bekæmpelse af ukrudt og nedvisning. Især i løg, jordbær, træfrugt og en række andre planteskolekulturer er produktet vigtigt.

Landbrug & Fødevarer, SEGES og Dansk Gartneri har nu udarbejdet en redegørelse for behov og anvendelse. Denne vil blive anvendt i Danmarks indstilling ved den senere afstemning om en forlængelse af godkendelsen.