Ny drøftelse af energiaftale

En ny PSO-stigning får regeringen til igen at se på energiaftalen af 22. marts 2012.

Energistyrelsen har i en ny fremskrivning af PSO-afgiftens størrelse kunnet konstatere, at den bliver næsten 70 pct. højere end forventet, da energiaftalen blev indgået i den 22. marts 2012.

PSO-regningen for 2016-2020 forventes nu at blive på 38,7 mia. kr., mens den i perioden fra 2016-2025 forventes at lande på hele 69,2 mia. kr. Eksplosionen i PSO-regningen har ifølge dagbladet Børsen fået energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt til at indkalde Folketingets partier til på ny at drøfte indholdet i energiaftalen fra 2012.

Det kan endnu engang konstateres, at gartnerierne nærmest er blevet et symbol på dansk erhvervslivs konkurrencemæssige udfordring med PSO-afgiften, idet flere medier valgte at supplere denne nyhed med reportager/interviews fra væksthusgartnerier. For eksempel besøgte TV 2 News gartneriejer Henrik Hansen i virksomheden JH Planter.

For Dansk Gartneri understreger den ny fremskrivning af PSO-omkostningerne vigtigheden af, at regningen for den grønne omstilling flyttes fra elregningen til finansloven.