2020 blev et godt år for gartnerierne

På trods af coronapandemien endte 2020 med at blive et relativt godt år for de danske gartnerier set under ét. Det viser en ny regnskabsstatistik for gartnerier, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort.

Der var fremgang i indtjeningen for heltidsgartnerierne fra 2019 til 2020.  Driftsresultatet steg i gennemsnit steg fra 775.000 kr. til 914.000 kr.

Fremgang i væksthuse
Driftsresultatet for potteplantegartnerierne steg fra 0,8 mio. kr. i 2019 til 1,1 mio.kr. i 2020. Potteplantegartnerierne havde et turbulent år i 2020 med fald i priser og omsætning i forårsmånederne, efter at COVID-19 havde lukket landet mere eller mindre ned. Da forsommeren kom, var omsætning og priser højere end året før, og for året som helhed var potteplantepriserne 2 procent højere end i 2019.

Gartnerier med grøntsager i væksthus havde en fremgang i driftsresultatet fra 1,1 mio. kr. til 1,5 mio. kr. efter gennemsnitlige prisstigninger for produkterne på 3 procentOmsætningsmæssigt er væksthusgrøntsagsgartnerierne de største blandt gartnerierne.  Der blev i gennemsnit produceret for 17,2 mio. kr. pr. gartneri.

Fremgang for planteskoler samt for frugt og bær
Planteskolernes driftsresultat steg i gennemsnit fra 1,0 mio. kr. til 1,4 mio. kr. Fremgangen hænger sammen med 5 procent højere priser på produkterne i forhold til 2019.

Virksomheder med frugt og bær havde et driftsresultat på 452.000 kr. sammenlignet med 319.000 kr. i 2019. Fremgangen hænger sammen med prisstigninger på produkterne på 24 procent.

Der er 186 virksomheder med frugt og bær, og det er flere, end der er af de øvrige driftsformer inden for gartnerisektoren. Omsætningsmæssigt er virksomhederne dog mindst - der blev produceret for 3,2 mio. kr. pr. virksomhed i 2020.

Tilbagegang for gartnerier med frilandsgrøntsager
Som den eneste driftsform inden for gartnerisektoren havde frilandsgrøntsager et lavere driftsresultat, som blev reduceret fra 1,3 mio. kr. i 2019 til 0,9 mio. kr. i 2020. Frilandsgrøntsager var også den eneste produktgruppe med prisfald, idet priserne i gennemsnit var 3 procent lavere end i 2019.

Store variationer
Det gennemsnitlige driftsresultat på 914.000 kr. for heltidsgartnerierne dækker over store forskelle mellem de enkelte gartnerier. Således havde den bedste fjerdedel et gennemsnitligt driftsresultat på 2,8 mio. kr., mens det for den dårligste fjerdedel var på minus 0,1 mio. kr.

Se driftsresultatet for gartnerier i 2020 som tabel eller læs mere om Regnskabsstatistik for gartneri 2020 i NYT fra Danmarks Statistik.

Publikationer
Frugt og grønt
Blomster
Potteplanter
Planteskoler
Investering og finansiering