250 mio. kr. til nye grønne klimateknologier

Virksomheder og forskere med fokus på grøn omstilling kan nu søge om støtte til nye energiteknologiske projekter gennem Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Ansøgningsfristen er den 5. marts 2021.

I 2021 er det igen muligt at søge om støtte til udvikling, demonstration og test af energiteknologiske løsninger gennem de nationale støtteprogrammer EUDP og Green Labs DK. Bestyrelsen for programmerne har netop åbnet for projektansøgninger til den næste runde, der har ansøgningsfrist den 5. marts 2021.

I 2020 blev der ved to ansøgningsrunder til EUDP samlet set søgt om tilskud for 1,8 mia. kr.

EUDP, Green Labs DK og Power-to-X 
EUDP udbyder to forskellige puljer i januar 2021: den generelle EUDP-pulje og en særpulje med fokus på Power-to-X. Særpuljen Nordsøpuljen udgår i 2021, men forventes at blive genoprettet i 2022.

EUDP’s generelle pulje på 250 mio. kr. støtter udvikling og demonstration af alle typer af innovative energiteknologier med udgangspunkt i EUDP’s strategi. Strategien udgør puljens fokusområder, men EUDP udelukker ikke ansøgninger, der ligger uden for fokusområderne. Hvis ideen er god, og projektet lever op til de krav, der stilles til alle projekter, kan projektet modtage tilskud.

Power-to-X-puljen på 16,5 mio. kr. støtter projekter med fokus på udvikling og demonstration af teknologier, der er nødvendige for at kunne viderebearbejde brint til X-produkter, herunder indfangning og rensning af CO2 på affaldsforbrændingsanlæg eller industrivirksomheder samt produktion af grøn ammoniak, jetfuel og andre Power-to-X-produkter.

Læs mere om EUDP, herunder om ansøgningsproceduren for støttepuljerne, på Energistyrelsens hjemmeside

Energi
Klima
Forskning og innovation
Støtteordning