675 mio. kr. til nyt planteeventyr

En ny plantefond med 675 mio. kr. skal frem mod 2030 sikre flere satsninger på plantebaserede fødevarer i dansk jordbrug. Nu skyder forligspartierne bag landbrugsaftalen fonden i gang.

Plantefonden er et centralt initiativ i landbrugsaftalen, som regeringen indgik i oktober 2021 sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne.

Den nye plantefond skal sikre flere investeringer i plantebaserede fødevarer, som er mindre klimabelastende end animalske. Der er afsat et historisk højt beløb på 675 mio. kr. frem mod 2030, som udelukkende går til plantebaserede fødevarer.

Plantefonden skal yde støtte til mange forskellige formål såsom sortsudvikling, dyrkning, forarbejdning, salgsfremme, eksportfremme, uddannelse og vidensformidling. Fonden finansieres ved at omprioritere midler fra Promilleafgiftsfonden for landbruget. Mindst halvdelen af plantefondens midler øremærkes økologiske fødevarer.

De årlige ansøgningsrunder vil blive annonceret bredt. Alle oplysninger vil fremgå af fondens hjemmeside, der forventes åbnet i starten af 2023.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn vil udpege 10 medlemmer til bestyrelsen samt en formand, som vil blive udpeget for fire år. Medlemmerne vælges ud fra en række organisationers konkrete indstillinger.

Bestyrelsens sekretariat vil blive placeret i Landbrugsstyrelsen.

Støtteordning
Fødevarer
Klima
Investering og finansiering
Frilandsgartnerier
Væksthusgrøntsagssektoren