Årets Løgavlere skal kåres

Til trods for det ekstremt våde efterår, som har givet løgavlerne store problemer med at bjærge løgene, skal Årets Løgavlere kåres. Det sker på Avlerforeningen af Danske Spiseløgs årsmøde, der afholdes på Vejle Centerhotel den 27.-28. januar.

Ekstrem vådt efterår
Den megen nedbør i efteråret betyder, at ca. 40 hektar løg svarende til 5 procent af såløgsarealet ikke er blevet høstet. Samtidig har en stor del af de bjergede løg ligget alt for længe på markerne og er høstet under ekstremt våde forhold helt hen i december måned. Det betyder dels mere spild på markerne, dels øgede omkostninger til at tørre løgene på lagrene. Dermed er kvaliteten en udfordring for alle.

Højt udbytte, god kvalitet
Konkurrencen om Årets Løgavlere går ud på at have det højeste udbytte i den rigtige kvalitet – en stor udfordring, da løg kræver omhyggelighed, rettidighed og stor faglig kunnen.

Konkurrencen er for både konventionelle og økologiske løgproducenter. Der er i alt 11 deltagere, og der er præmier og pokal til de bedste i begge kategorier.

Den bedste i konkurrencen i 2019 har avlet 72 ton løg pr. hektar.

Konkurrencen er sponseret af SeedCom, Hazera, Olssons Frö og SW Horto.

Fokus på rette kvalitet
Selvom det våde år har været en udfordring, afholdes der også i år en kvalitetskonkurrence, hvor det drejer sig om at frembringe den bedste kvalitet. Forholdene har jo været ens for alle.

I kvalitetskonkurrencen bliver der sat fokus på at høste og lagre løgene, så de får så god en kvalitet som muligt. Der er tilmeldt seks røde og seks gule partier løg. Her er det deltagerne på Årsmødet, som vurderer kvaliteten og kårer vinderen af henholdsvis de bedste gule og røde løg.

Kvalitetskonkurrencen er sponseret af Grimme Skandinavien A/S, SeedCom og Hazera. 

Vinderne af løgkonkurrencerne afsløres mandag ca. kl. 16.45.

Optimering af løgproduktionen
”Konkurrencerne har til formål at sætte fokus på dyrkningen af løg, så den optimeres, for at den danske produktion kan konkurrere med løg fra resten af verden. Det er 14. gang, at konkurrencen om at blive den dygtigste løgavler bliver afholdt. Set over en årrække har konkurrencen været med til at hæve udbytteniveauet i løgavlen i Danmark. Især er avlerne, der havde de laveste udbytter, blevet dygtigere,” fortæller konsulent Peder Krogsgård, HortiAdvice.

Årets største løg
Sådan lidt for sjov kåres også årets største røde henholdsvis gule løg. Løgene skal være af de sorter, der bruges til normal dyrkning, og konkurrencen afgøres ved vejning på årsmødet.

SeedCom sponsorer en præmie til vinderne i begge kategorier.

Avlerforeningen af Danske Spiseløg har 23 aktive medlemmer, som dyrker 1.400 hektar med spiseløg, heraf er 19 procent økologiske.

Yderligere information
Konsulent Peder Krogsgård, HortiAdvice, telefon 40 37 46 51, e-mail pkl@hortiadvice.dk.

Frilandsgartnerier
Frugt og grønt