Ændring af erhvervspuljebekendtgørelsen

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har besluttet at ændre bekendtgørelsen om Erhvervspuljen, så det ikke er muligt at opnå tilskud til etablering af energiproducerende anlæg.

Ændringen skyldes, at den pågældende bestemmelse har indgået i bekendtgørelsen ved en fejl. Det har således ikke været hensigten med Erhvervspuljen at yde tilskud til etablering af energiproducerende anlæg, og det er desuden tvivlsomt, om et sådant tilskud i medfør af Erhvervspuljen vil være foreneligt med EU’s statsstøtteregler. De ændrede regler gælder fra og med Erhvervspuljens åbning, som var den 1. oktober 2020.

Hvad betyder det for virksomheder, som har ansøgt om tiltaget?
I ændringsbekendtgørelsen er der indsat en overgangsbestemmelse, der er relevant for de virksomheder, som har indsendt en ansøgning om tilskud til etablering af energiproducerende anlæg. Overgangsbestemmelsen betyder, at disse virksomheder vil få mulighed for at trække deres ansøgning om tilskud til energiproducerende anlæg tilbage og fremsende en ny ansøgning om tilskud til et nyt tilskudsberettiget tiltag senest den 26. oktober 2020. Virksomheder, der er omfattet af overgangsbestemmelsen, vil få direkte besked fra Energistyrelsen, kort tid efter at den første ansøgningsfase lukker den 15. oktober 2020.

Øvrige ændringer
Med ovennævnte ændring benyttes lejligheden samtidig til at præcisere forhold vedrørende undtagelse fra EU’s krav om ikke at være en kriseramt virksomhed, idet denne er ændret fra Kommissionens side.

Læs mere om ændringen i Energistyrelsens informationsbrev.

Energi
Klima
Tilskudsordninger