Aftale om grøn skattereform

Der er i dag blevet indgået en aftale mellem regeringen, Venstre, SF, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om en grøn skattereform for industri m.v.

Aftalen er en del af omstillingen af det danske samfund, så målet om at reducere udledningerne af drivhusgasser med 70 procent i 2030 kan nås. Hovedelementerne i aftalen er:

  • Høj og mere ensartet CO2-afgift
  • Særlig afgiftssats for mineralogiske processer m.v.
  • Bundpris for CO2-afgiften
  • Omlægning af energiafgifter
  • Afskaffelse af eksisterende bundfradrag i CO2-afgifter

Der er også en række afgiftslempelser i aftalen samt en fond til grøn omstilling. Aftalen er en såkaldt rammeaftale, der betyder, at det kun er de overordnede rammer, der er blevet aftalt, og at detaljerne fastlægges efterfølgende, efterhånden som lovforslagene fremsættes i efteråret.

Af særlig interesse for gartnerierhvervet kan nævnes, at der er blevet afsat en pulje på 145 mio. kr. til målrettet støtte til erhvervet i perioden 2025-2029. Dette er en anerkendelse af, at erhvervet har særlige udfordringer med den grønne omstilling.

Der er endvidere lagt op til et serviceeftersyn af Erhvervspuljen for at reducere bureaukratiet og udvide støttemulighederne.

De ekstremt høje gaspriser ventes at blive et centralt emne i de kommende forhandlinger om ”Danmark kan mere II”, som Dansk Gartneri kommer til at følge tæt.

Aftaleteksten kan læses i sin helhed på Finansministeriets hjemmeside.

Energi
Klima