Ansøgninger for 102 mio. kr. i Erhvervspuljens tredje runde i 2022

Tredje ansøgningsrunde i Erhvervspuljen i 2022 lukkede for ansøgninger den 21. april. Energistyrelsen har i runden modtaget i alt 219 ansøgninger for ca. 102 mio. kr.

Erhvervspuljen understøtter private virksomheders grønne omstilling ved at give tilskud til projekter, der reducerer energiforbruget. Det kan for eksempel være udskiftning af gamle olie- og gaskedler med nye varmepumper, der kører på grøn strøm.

Tredje ansøgningsrunde i 2022 i Erhvervspuljen var åben for ansøgninger fra den 29. marts til den 21. april. I runden er der blevet ansøgt for ca. 102 mio. kr. fordelt på 219 ansøgninger. Der er i alt ca. 600 mio. kr. i puljen i 2022.

Den tredje ansøgningsrunde gav mere end en fordobling i antallet af ansøgere i forhold til de forrige runder i 2022. I den anden runde, der løb fra den 15. februar til den 1. marts, var der 98 ansøgninger med et ansøgt støttebeløb på 25 mio. kr.

Trods den øgede mængde ansøgninger er der ikke desto mindre stadig rigeligt at komme efter for nye ansøgere, som stadig kan få gavn af de mange millioner kroner, der endnu er til rådighed i de to sidste runder i 2022. I tider, hvor energipriserne stiger, har virksomheder med potentielle energibesparelser derfor rig mulighed for at få tilskud til at spare yderligere på energiregningen.

Den næste ansøgningsrunde i Erhvervspuljen åbner i slutningen af maj – forventeligt den 31. maj.

Energistyrelsen har løbende gennemført justeringer af puljen for at sikre, at puljen er tilstrækkeligt attraktiv for virksomhederne. I lyset af den igangværende krise og for at lette erhvervslivets afhængighed af gas analyserer Energistyrelsen på, hvordan puljens design kan optimeres med henblik på at gøre puljen endnu mere attraktiv. Det sker med input fra særligt erhvervslivets brancheorganisationer.

Dansk Gartneri arbejder lige nu intensivt på at overbevise de relevante beslutningstagere om, at Erhvervspuljen bør tilrettes, så det bliver muligt for gartnerier at søge puljemidler til omstillingsprojekter, der har til formål at få gartnerierne væk fra gasfyring og over på fjernvarme eller biomassefyring.

Læs mere om Erhvervspuljen på Energistyrelsens hjemmeside.

Energi
Klima
Tilskudsordninger