Ansøgninger for 110 mio. kr. til Erhvervspuljen for virksomheder

Energistyrelsen har i alt modtaget 347 ansøgninger om tilskud i første ansøgningsrunde til Erhvervspuljen i 2021. Samlet set er der ansøgt for ca. 63 procent af ansøgningsrundens afsatte midler.

Erhvervspuljen har været åben for ansøgninger fra virksomheder fra den 18. januar til den 1. februar. Ud af den vejledende tilsagnsramme for ansøgningsrunden på 175 mio. kr. er der blevet ansøgt om tilskud for ca. 110 mio. kr. svarende til cirka 63 procent. Der gennemføres som udgangspunkt i alt fem runder i 2021 med en samlet ramme på 600 mio. kr. (inklusive administration).

Tildelingen af midlerne i puljen sker på baggrund af en konkurrencebaseret model, hvor ansøgningerne rangeres efter den laveste støttepris pr. sparet kWh. Der er et støtteloft i puljen på 7 øre pr. sparet kWh. Afskæringsprisen i tilskudsordningens første ansøgningsrunde i 2021 blev fastsat til loftet på 7 øre, fordi dette niveau er højeste indkomne budpris, og fordi der samlet set er blevet søgt mindre, end der er afsat midler til i runden.

Energistyrelsen finder det positivt, at man i denne runde har modtaget et større antal ansøgninger end i puljens første ansøgningsrunde sidste efterår. Styrelsen understreger, at Erhvervspuljen fortsat er i en opstartsfase, og at det er vigtigt, at styrelsen sammen med erhvervslivet forsat arbejder for at udnytte det potentiale, som puljen rummer.

Virksomhederne har nu frem til den 6. april til at indsende deres endelige ansøgninger.

Energi
Klima
Tilskudsordninger