Ansøgninger for 43 mio. kr. til Erhvervspuljen

Energistyrelsen har i alt modtaget 217 ansøgninger om tilskud fra Erhvervspuljen i tredje ansøgningsrunde i 2021.

I Erhvervspuljens tredje ansøgningsrunde i 2021, der var åben for ansøgninger fra virksomhederne fra den 18. maj til den 1. juni, er der blevet ansøgt om tilskud for ca. 43 mio. kr. Den samlede ramme for Erhvervspuljen i 2021 er på 600 mio. kr. Midlerne fordeles på en række ansøgningsrunder hen over året. Den næste runde forventes at åbne i midten af august.

Forud for ansøgningsrunden er der blandt andet blevet arbejdet på at udvide antallet af standardløsninger og lette processen for rådgiverbistand, så det bliver endnu lettere for virksomhederne at søge om tilskud fra puljen. Ansøgningerne i fase 1 indikerer, at standardløsningerne er blevet anvendt flittigt i denne runde, hvor der er mange mindre projekter.

Tildelingen af midlerne i puljen sker på baggrund af en konkurrencebaseret model, hvor ansøgningerne rangeres efter den laveste støttepris pr. sparet kWh. Der er et støtteloft i puljen på 7 øre pr. sparet kWh.

Virksomhederne har nu frem til den 7. august til at indsende en endelig ansøgning.

Læs mere om Erhvervspuljen på Energistyrelsen hjemmeside.

Energi
Klima
Tilskudsordninger