Ansøgningsrunde om tilskud til projekter i 2019

Ansøgninger skal være Produktionsafgiftsfonden eller Promilleafgiftsfonden i hænde senest den 17. september 2018 kl. 12.00.

Bestyrelserne for Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget har besluttet at afholde ansøgningsrunde om tilskud til projektgennemførelse i 2019.

Ansøgninger skal være fonden i hænde senest den 17. september 2018 kl. 12.00.

Ansøgningsskemaer med vejledning
kan hentes på www.produktionsafgiftsfond.dk og www.promilleafgiftsfond.dk.

På hjemmesiderne findes information om vilkår for tilskud, herunder fondenes strategi og tildelingskriterier.

For yderligere information kontakt venligst Ole Bønnelycke via e-mail olbo@danskgartneri.dk eller på telefon 36 16 62 00.

Fonde
Tilskudsordninger
Forskning og innovation