Ansøgningsrunde om tilskud til projekter i 2022

Fondssekretariatet indkalder ansøgninger til produktionsafgiftsfonden og promilleafgiftsfonden.

Bestyrelserne for Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget har besluttet afholdelse af ansøgningsrunde om tilskud til projektgennemførelse i 2022.

Ansøgninger skal være fonden i hænde senest den 1. september 2021 kl. 12.00.

Ansøgningsskemaer med vejledning
kan hentes på www.produktionsafgiftsfond.dk og www.promilleafgiftsfond.dk.

På hjemmesiderne findes information om vilkår for tilskud, herunder fondenes strategi og tildelingskriterier.

For yderligere information kontakt Ole Bønnelycke på olbo@danskgartneri.dk eller telefon 3616 6200.

Fonde
Tilskudsordninger
Forskning og innovation