Ansøgningsrunden for arealstøtte i 2019 er nu åbnet

Den 1. februar åbnede Landbrugsstyrelsen for Tast selv-service, hvor man kan søge om grundbetaling, grøn støtte, målrettet kvælstofregulering samt miljø- og økologitilskud.

I år kan man for første gang søge tilskud til en række alternativer til efterafgrøderne under ordningen målrettede efterafgrøder, hvis man har marker i områder, hvor der er behov for at reducere kvælstofudvaskningen.

Ansøgningsperioden er delt op i to ansøgningsrunder:

  • Første runde åbnede den 1. februar, hvor det er muligt at søge tilskud i områder, der har et indsatsbehov i forhold til grundvand eller et indsatsbehov i forhold til kystvand og lav retention.
  • Anden runde åbner 1. marts, hvor det også er muligt at søge tilskud i områder, der har et indsatsbehov til kystvand og høj retention.

Tilskuddet pr. ha frivillig efterafgrøde er 529 kr. og bevilliges efter først til mølle-princippet. Vælger man et alternativ, får man tilskud ud fra den miljøeffekt, som det valgte alternativ har.

Landbrugsstyrelsen har lavet et faktaark, hvor man kan læse mere om alternativerne og deres omregningsfaktor.  

Læs mere om målrettede efterafgrøder på Landbrugsstyrelsens hjemmeside www.lbst.dk.

Miljø
Efterafgrøder
Tilskudsordninger