img-4528-b

Ansøgningsrunden for tilskud til privat skovrejsning 2019 udskydes

Landbrugsstyrelsen udskyder åbningen af dette års ansøgningsrunde vedrørende tilskud til privat skovrejsning. Der åbnes dermed ikke for ansøgninger i Tast selv-service den 2. juli 2019, som det ellers var planlagt.

På grund af folketingsvalget blev udstedelse af nye bekendtgørelser sat i bero. Det medfører, at ansøgningsrunden nu bliver udskudt.

Den nye regering er tiltrådt, og en ny bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning forventes udstedt i løbet af de kommende uger. Landbrugsstyrelsen åbner derefter årets ansøgningsrunde så hurtigt som muligt.

Det forventes, at ansøgningsrundens længde forbliver den samme, så udskydelsen vil ikke påvirke, hvor lang tid ansøgere har til at udfylde ansøgninger. Bevillingen til ordningen er i 2019 på 35 mio. kr.

Skovtilplantning
Tilskudsordninger