Bedre udsortering af plast i gartnerierne

Dansk Gartneri afholdt i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og SEGES en workshop den 9. november 2022 om potentialer og mulige løsninger til en bedre udsortering af plast i gartnerierne samt status på videre arbejde.

Den 9. november 2022 afholdt Dansk Gartneri i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og SEGES en workshop om løsninger for bedre udsortering af plastik i gartnerierne med en bred repræsentation af gartneribranchen, herunder frilandsgrøntsager, væksthusgrøntsager, potteplanter samt Gasa Nord Grønt og Gasa Odense. Derudover var der også repræsentation for indsamling og genanvendelse af plast samt rådgivere.

Workshoppen blev afholdt i en god ånd, og alle var meget motiverede for at finde løsninger på udsorteringsudfordringerne i gartnerierne. Diskussionen viste, at der er brug for mere viden om mængder og plasttyper samt information om krav til udsortering og nemme praktiske sorteringsløsninger, som kan fungere i en travl hverdag.

Fokus på workshoppen var at tænke i løsninger og ikke i udfordringer/begrænsninger.

Sammenfatning

  • Der er økonomi i at udsortere relativt rene plastfraktioner fra især væksthuse i store nok mængder, for eksempel fiberdug og overdækningsfolie. For andre fraktioner koster det typisk mere at genanvende frem for at sende det til forbrænding.
  • Renere plast for udsortering kan opnås ved at fjerne urenheder af jord og halm (friland).
  • Returordninger bør overvejes/undersøges. For eksempel kan 20 liter syredunke tages tilbage af leverandøren.
  • RenoFyn indsamler tomme dunke til genanvendelse, hvis de ikke er mærket med bestemte faremærker (akut giftighed og kronisk sundhedsfare).
  • Bigbags kan indsamles og sendes til genanvendelse.

Status og det videre arbejde
Det blev klart på mødet, at der er et stort behov for en kortlægning af plastikforbruget (mængder, typer og kvalitet). Branchen skal bruge et kvalificeret estimat for plast i den danske gartnerisektor – ellers er der ikke et grundlag for at vurdere på målsætninger og udsorteringsmål.

Det forventes, at der kommer krav til reduktion af plastikforbrug, og derfor giver det mening at vurdere, om forbruget kan reduceres. Den billigste affaldshåndtering er af affald, som man ikke har!

I Tyskland er man ved at indføre returtransportbakker til potteplanter – Dansk Gartneri følger udviklingen.

Kommunikationsvirksomheden Naboskab er ved at udvikle informationsmateriale for Miljøstyrelsen om øget udsortering af plastik i gartneriet. Dette kan hentes gratis på Miljøstyrelsens hjemmeside. Dansk Gartneri informerer sine medlemmer, når materialet er klar til brug.

Tilmeld dig arbejdsgruppen for indsamling af plastikdata
Dansk Gartneri vil stå for at indsamle data fra virksomhederne. Flere gartnerier meldte sig til arbejdsgruppen på mødet. Dansk Gartneri vil sikre vidensdeling på området.

Vil du deltage i arbejdsgruppen eller høre mere, så kontakt Naja Ritzau på telefon 21 33 07 26 eller via e-mail til nani@danskgartneri.dk.

Den politiske aftale
Gartnerierhvervet og landbruget skal ifølge ”Klimatilpasning for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” udsortere 50 procent af plastaffald til genanvendelse i 2025 og 80 procent i 2030.

Branchen deltager i den forbindelse i indsatser for at levere på de politiske udsorteringsmål, herunder workshoppen om udsortering af plastik i gartnerierne.

Miljø
Klima
Verdensmål
Potteplanter
Frugt og grønt