Cannabis

Bekendtgørelse om dyrkning og fremstilling af medicinske cannabisprodukter

Sundheds- og Ældreministeriet har haft en bekendtgørelse i høring om dyrkning, fremstilling og distribution af cannabisbulk og fremstilling af cannabisudgangsprodukter.

Bekendtgørelsen beskriver godkendelseskravene for at få godkendt medicinske cannabisprodukter.

Dansk Gartneri noterer sig, at kravene er meget høje, hvilket er logisk for medicinprodukter, men produktionen er dog en biologisk proces med de variationer, som det kan give. Der må derfor forudses en række dyrkningsmæssige og praktiske udfordringer undervejs.    

I høringssvaret har Dansk Gartneri lagt vægt på praktiske og definitionsmæssige forhold og udtrykt ønske om, at der bliver mulighed for at justere reglerne undervejs i forløbet med udviklingsordningen.

Det er positivt, at der i bekendtgørelsen åbnes for eksport – dog med en række restriktioner og krav. Det åbner for en spændende udvikling for den kommende produktion.

Kravene i bekendtgørelsen betyder i øvrigt, at den cannabis, der aktuelt dyrkes nu, ikke vil kunne blive godkendt i henhold til bekendtgørelsen, som først træder i kraft den 1. juli 2018. Denne produktion skal i stedet destrueres. Det vides derfor ikke, hvornår den første danskproducerede cannabis kan blive godkendt og derefter ordineret via forsøgsordningen.

Forskning og innovation
Lovgivning