Bekendtgørelse om fremstilling af cannabisprodukter

Sundheds- og Ældreministeriet har udstedt en bekendtgørelse om dyrkning, fremstilling og distribution af danskdyrket cannabisbulk og fremstilling af cannabisudgangsprodukter.

Med denne bekendtgørelse, som er gældende fra den 1. juli 2018, er det nu blevet muligt for virksomheder at dyrke cannabis til medicinsk brug samt fremstille cannabisbulk og cannabisudgangsprodukter af danskdyrket cannabis.

Der lægges op til to slags tilladelser. Man kan vælge at søge om tilladelse til dyrkning af cannabis i Danmark og fremstilling af cannabisbulk. Dernæst kan man vælge alene at søge om tilladelse til fremstilling af cannabisudgangs- og mellemprodukter baseret på danskdyrket cannabis. Det er også muligt at søge om begge typer tilladelser samtidig. Endelig åbnes der også op for, at der kan eksporteres danskproducerede cannabisprodukter.

Dansk Gartneri er i øvrigt i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet, i forhold til om de danske krav er højere, end hvad der forlanges i mulige eksportlande. Derved vil de danske producenter blive stillet dårligere konkurrencemæssigt.

Det skal nævnes, at de tilladelser, der hidtil er blevet givet fra den 1. januar 2018, udelukkende er en tilladelse til testdyrkning af cannabis. Nu skal der således søges om en tilladelse til at dyrke cannabisprodukter, der kan anvendes i den danske forsøgsordning eller eksporteres. 

Forskning og innovation
Lovgivning