Foto: Colourbox

Belastningen fra pesticider er faldet væsentligt

Miljøstyrelsens årlige bekæmpelsesmiddelstatistik for 2017 viser, at der er solgt flere pesticider end året før, men samtidig er belastningen faldet med 47 pct. siden 2011.

Bekæmpelsesmiddelstatistikken for 2017 viser, at belastningen (PBI) fra pesticider er faldet med 47 pct. i forhold til det beregnede niveau i 2011. I Sprøjtemiddelstrategi 2013-2016 var reduktionsmålet for pesticidanvendelsen, at PBI baseret på salgstal skulle være faldet 40 pct. i 2015 i forhold til det beregnede niveau i 2011, hvilket svarer til en pesticidbelastning på 1,96. I Pesticidstrategi 2017-2021 fremgår det, at målsætningen om at nå en pesticidbelastning (PBI) på 1,96 som minimum skal nås. Med en PBI på 1,73 for salgstal er målsætningen dermed også opfyldt i 2017. Belastningen målt på forbrugstal er faldet 27 pct. i forhold til 2010/11.

Der er sket en stigning i behandlingshyppigheden (BH) for solgte midler i 2017. Der har således været en stigning på 0,71 BH svarende til 25 pct. fra et gennemsnit for perioden 2014-2016 på 2,86 BH til 3,57 BH i 2017. At behandlingshyppigheden for de solgte midler fortsat kan stige, samtidig med at pesticidbelastningen er stabil, kan forklares med, at forbruget af de mest de mest belastende midler er udfaset.

Effekten af hamstringen og lageropbygningen i 2012 og 2013 er væsentligt aftaget, men der er fortsat væsentlige forskelle mellem salg og forbrug af bekæmpelsesmidler, der bedst kan forklares med lagerforskydninger.

Link til Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelstatistik for 2017.
Miljø
Plantesundhed
Pesticider
Publikationer