Betalingsfrister for A-skat, am-bidrag og A-skattelån udskydes

Et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om at udskyde fristen for junibetalingen af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt tilbagebetalingsfristen for A-skattelån for januarbetalingen.

For at undgå at virksomhedernes tilbagebetaling af coronalåneordninger klumper sammen i enkelte måneder, har et bredt flertal af Folketingets partier vedtaget at udskyde fristerne for A-skattelån for januar. For at sikre virksomhederne ekstra likviditet er partierne også blevet enige om at udskyde fristen for junibetalingen af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for alle virksomheder.

Udskydelsen af betalingsfristerne blev vedtaget, da Folketingets partier i slutningen af april også vedtog regeringens forslag om at oprette nye rentefrie låneordninger for virksomhedernes betaling af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms.

Helt konkret betyder udskydelsen, at junibetalingen af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag skubbes til januar 2022, samt at tilbagebetalingsfristen for små og mellemstore virksomheders A-skattelån for januar 2021 flyttes fra november 2021 til november 2022.

På den måde får alle virksomheder altså likviditetshjælp til junibetalingen af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag ved at udskyde betalingsfristen i ca. syv måneder. For A-skattelånet får små og mellemstore virksomheder op til et års yderligere løbetid, så man på den måde undgår for mange måneder med flere tilbagebetalinger i slutningen af 2021 og begyndelsen af 2022.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside.  

Corona