Foto: Colourbox

BNBO skal være sprøjtefrie

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen vil indkalde aftaleparterne bag pesticidstrategien til politiske forhandlinger om, hvordan boringsnære beskyttelsesområder sikres mod pesticider.

Boringsnære beskyttelsesområder eller BNBO er områder omkring drikkevandsvandboringer. I disse områder er der kort afstand til boringen, og det kan give en øget risiko for forurening med pesticider. Sidste år blev der fundet pesticidrester i omkring 400 vandboringer.

Baggrunden for ministerens ønske er, at knap halvdelen af arealet i de boringsnære beskyttelsesområder udgøres af marker, hvor der i dag må anvendes pesticider.

Aftaleparterne bag pesticidstrategien, der består af regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, skal nu drøfte, hvordan modellen for en yderligere beskyttelse af drikkevandet skal udformes. Her tænkes der på erstatningsordninger for ikke at sprøjte i de udpegede områder. Det er en begrænsning af den private ejendomsret at forbyde sprøjtning på egen jord, og her vil aftaleparterne bag pesticidstrategien kigge på, om dette kan løses med kompensationsmuligheder.

Dansk Gartneri er opmærksom på, at der er gartnerier, som er beliggende i disse de boringsnære beskyttelsesområder, hvor der kan komme krav om sprøjteforbud. For væksthusproduktion er det vigtigt at se nærmere på, hvordan en eventuel udledning kan begrænses, da et sprøjteforbud ikke er en mulighed i visse væksthusproduktioner. Der bør være god dialog mellem gartnerier, vandværker og kommuner for at få indgået brugbare aftaler om væksthusproduktionen.

Pesticider
Miljø
Lovgivning