Borgmester: Odense skal være kulfri i 2025

Altinget bringer i dag en artikel, hvor Odenses borgmester opfordrer regeringen til at investere i Fynsværket, så odenseanere kan få kulfri varmeproduktion.

Ifølge borgmester Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune, skal det store kraftværk i Odense, Fynsværket, skal være kulfrit i 2025.

Med denne ambition vil Odense ifølge borgmesteren være fem år forud for regeringens plan om kulfrie kraftværker i 2030. Det følger videre af artiklen, at Fynsværket hvert eneste år bruger 400.000 ton kul, så en kulfri varmeproduktion i Odense vil betyde 5-6 mio. ton mindre udledt CO2 fem år ”før tid”.

Som et af midlerne til at nå målet om kulfrihed nævnes, at regeringen bør fremrykke penge fra energiaftalen fra juni i år, så vi kan omstille Fynsværket hurtigere.

I artiklen omtales gartnerierhvervet, og det nævnes, at erhvervet på grund af utidssvarende afgiftsregler risikerer store udgifter, hvis man ikke kan få billig varme, når der omlægges til grøn energi.

Gartnerierhvervet har en klar intention om at være en del af den grønne omstilling og ønsker naturligvis at være en aktiv medspiller i processen med at gøre Danmark fossilfri. Det er derfor positivt, at der fra Odense Kommunes side arbejdes på at fremme omstillingen, samtidig med at der rettes fokus på gartnerierhvervets særlige vilkår i forhold til de nuværende afgiftsregler.

Energi