CORE Organic Cofund åbner en ny pulje til cirkulær produktion

ERA-nettet CORE Organic Cofund åbner for ansøgninger til nye forsknings- og udviklingsprojekter, som fremmer cirkulære bæredygtige produktionssystemer i jordbruget.

Den 11. januar 2021 åbner en ny ansøgningsrunde til ERA-nettet CORE Organic Cofunds. Denne gang står 13 institutioner fra 13 lande bag indkaldelsen, og der er samlet godt 4,8 mio. euro i puljen. Danske projektdeltagere kan få del i 400.000 euro svarende til 2,9 mio. kr.

Ansøgningerne skal understøtte udviklingen af landbrugssystemer, som bygger på cirkulære principper og er målrettet husdyr- og/eller planteproduktion enten hver for sig eller på blandede bedrifter. For at et projekt kan opnå støtte, skal det have deltagere fra forskellige lande.

Et ERA-net er et internationalt samarbejdsprogram, der støtter forsknings- og innovationsprojekter inden for udvalgte områder – i dette tilfælde på landbrugs- og fødevareområdet. Projekterne er finansieret af nationale midler, som deltagerlandene skyder ind i en fælles pulje.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Julia Gajo, GUDP-sekretariatet, på telefon 5153 1541 eller via e-mail til julgaj@lbst.dk.

Klima
Miljø
Projekter
Forskning og innovation
Støtteordning