Christiansborg3

Corona: Enigt Folketing vedtager hjælpepakke til virksomheder

Alle Folketingets partier har stemt for en hastelov, som midlertidigt udskyder de danske virksomheders betalingsfrister for A-skat, B-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms. Loven træder i kraft den 25. marts 2020.

Den 17. marts 2020 vedtog Folketinget L 134 Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister og forlængelse af afgiftsperioder for moms.

I forbindelse med Folketingets behandling af lovforslaget er momsbetalingen for de virksomheder, der betaler moms kvartalsvist og halvårligt – altså primært små og mellemstore virksomheder – også blevet omfattet. Desuden er fristen for B-skat også blevet udskudt midlertidigt.

Lovens virkninger er i hovedtræk:

Virksomhedernes betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag forlænges for tre månedlige rater (betalinger for april, maj og juni) med fire måneder.

For virksomheder, der anvender måneden som afgiftsperiode, udskydes fristen for angivelse af moms for månederne fra marts 2020 til og med maj 2020 til den 25. i den anden måned efter afgiftsperiodens udløb.

For virksomheder, der anvender kvartalet som afgiftsperiode i første og andet kvartal i kalenderåret 2020, sammenlægges første kvartal med andet kvartal, således at angivelsesfristen for den samlede periode udløber den 1. september 2020, medmindre virksomheden angiver et momstilsvar for første kvartal af 2020 senest den 1. juni 2020.

For virksomheder, der anvender kalenderhalvåret som afgiftsperiode i første og andet halvår af 2020, sammenlægges første halvdel af kalenderåret 2020 med anden halvdel af kalenderåret 2020, således at angivelsesfristen for den samlede periode udløber den 1. marts 2021, medmindre virksomheden angiver et momstilsvar for første halvår af 2020 senest den 1. september 2020.

Derudover har et enigt Folketing vedtaget en ændring af loven om lønrefusion og sygepenge, så virksomhederne ikke længere skal betale for de første 30 dages sygdom, hvis medarbejdere bliver hjemsendt som følge af coronasmitte. 

Corona
Lovgivning