Corona: Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter

Flere virksomheder oplever lige nu en markant nedgang i deres omsætning som følge af både coronapandemien og de tiltag, der gennemføres for at begrænse spredningen i Danmark. Regeringen og Folketingets partier er derfor enige om at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har en indtjening til at dække.

Regeringen vil sammen med Folketingets partier indføre en midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter. Der lægges op til en ordning, hvor virksomheder kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder for eksempel husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter i en periode (for eksempel leasing), hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang.

En andel af de faste udgifter kompenseres efter følgende trappe:

  • 80 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 procent.
  • 50 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 procent.
  • 25 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 procent.

De aftalte principper for midlertidig kompensation for faste udgifter m.v. er følgende:

  1. Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation.
  2. Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen hjemme (mere end 40 procent).
  3. Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 procent.
  4. Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt.
  5. Hvis omsætningen er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage.

Erhvervsdrivende, som ved bekendtgørelse er blevet påbudt at holde fuldstændig lukket, vil i denne periode blive kompenseret, svarende til 100 procent af de faste udgifter.

Virksomheden skal sende en revisorpåtegnet opgørelse over forventet omsætningsnedgang i perioden fra den 9. marts 2020 til 9. juni 2020 som følge af coronakrisen. Virksomheden skal bekræfte på tro og love, at omsætningen er faldet. Dernæst vil Erhvervsstyrelsen udbetale kompensationen. Der vil løbende blive gennemført stikprøvekontrol, og ved udgangen af perioden vil omsætningen blive kontrolleret på baggrund af momsindberetninger, hvorefter vil der ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

Der er tale om en omfattende model og udbetaling til et potentielt meget stort antal virksomheder. Udbetaling af kompensationen vil derfor indebære et relativt stort element af manuel sagsbehandling i Erhvervsstyrelsen.

For at nedbringe administrations- og kontrolomkostningerne i Erhvervsstyrelsen vil administrationen primært være baseret på revisorpåtegnelse af virksomhedernes oplysninger, hvilket medfører udgifter til revisionserklæringer. Revisorerklæringen vil endvidere reducere risiko for svindel med ordningen. Der kan ydes 80 procent støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, såfremt en ansøgning udløser kompensation.

Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kr. i perioden (henset til udgifterne ved revisorpåtegnelsen). Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.

Foto: NIAID, "Novel Coronavirus 2019", CC BY 2.0

Corona
Støtteordning