Corona: Midlertidig kompensationsordning for selvstændige

Målgruppen er selvstændige med op til 10 ansatte, hvis virksomhed som konsekvens af coronakrisen forventer at opleve omsætningstab på minimum 30 procent. Det er samtidig en betingelse for at opnå støtte gennem ordningen, at virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 15.000 kr. pr. måned i en forudgående periode.

Ordningen er forbeholdt virksomhedsejere, der har mindst 25 procent ejerskab og arbejder i virksomheden. Den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CVR- og CPR-registrene for at være omfattet. Virksomheden skal have været registreret senest den 1. februar 2020.

Kompensationen vil udgøre 75 procent af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i det seneste regnskabsår. Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned (pr. CPR-nummer, hvor der er flere ejere). Såfremt den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 pct., svarende til 46.000 kr. Kompensationen er skattepligtig.

Den midlertidige kompensationsordning for selvstændige vil gælde fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020. Virksomhedsejere kan være omfattet af ordningen i maksimalt tre måneder. Virksomhederne vil ikke kunne få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige støtteordninger indført som følge af coronaudbruddet.

For at modtage kompensation er det et krav, at der skal følge en tro- og loveerklæring med indmeldelsen af et forventet omsætningstab. Virksomhedsejeren skal ligeledes begrunde, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af coronakrisen.

Virksomhedsejeren skal efterfølgende dokumentere et omsætningstab på over 30 procent for den angivne kompensationsperiode i forhold til den gennemsnitlige omsætning i det seneste regnskabsår.

Erhvervsstyrelsen vil pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand. Såfremt virksomhedsejeren ikke opgør et årsregnskab, skal tabsregnskabet opgøres på baggrund af momsregistreringerne til SKAT. Hvis virksomheden har eksisteret under seks måneder, skal virksomheden på anden måde godtgøre, at der er tale om et omsætningsfald som følge af coronaudbruddet, for eksempel gennem konteringsoplysninger m.v. Dette vil forventeligt ske via en tro- og loveerklæring og vil blive fastlagt i den til ordningen tilknyttede bekendtgørelse.

Hvis omsætningen ikke er faldet med 30 procent i kompensationsperioden, skal kompensationen samt renter tilbagebetales. Kompensationen samt renter skal desuden tilbagebetales, hvis virksomhedsejerens personlige indkomst i skattesystemet for regnskabsåret 2020 overstiger 0,8 mio. kr.

Ordningen vurderes at udgøre statsstøtte i henhold til EU's statsstøtteregler og vil derfor skulle anmeldes til og godkendes af EU-Kommissionen.

Foto: NIAID, "Novel Coronavirus 2019", CC BY 2.0

Corona
Støtteordning